inno-8.png

 

Innovationsprisen

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed som, ved at udnytte digitaliseringens potentialer, markant har transformeret måden opgaver tænkes og løses på og dermed bidraget til at tænke myndighedsudøvelse, velfærdsproduktion og offentlig service på helt nye måder.
Der lægges vægt på at innovationen har skabt konkrete resultater og at innovationens ”produkter” er i drift. Der lægges desuden vægt på at innovationen har et potentiale for at kunne udbredes til andre offentlige myndigheder/ virksomheder.

 

 

implementeringsprisen_3-8.png

 

Implementeringsprisen

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed som har gennemført et vellykket digitaliseringsprojekt med udgangspunkt i en veldokumenteret gevinstrealiseringsplan hvor relevante kvalitative omkostninger/gevinster er medtænkt, og hvor de berørte medarbejdere, borgere eller virksomheder i vidt omfang er blevet hørt og inddraget. Der lægges desuden vægt på at effekter og gevinster er målt og dokumenteret, at projektets ”produkter” er i drift og at der er sket en vellyket overdragelse fra projektet til organisationen.

 

 

sammenhængsprisen_1-8.png

 

Sammenhængsprisen

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed som har gennemført et digitaliseringsprojekt, der har bidraget til at gøre den offentlige sektor mere overskuelig og sammenhængende for borgere eller virksomheder eller på anden måde markant har gjort kontakten til institutionen eller myndigheden lettere for dem, markant har forbedret servicen, eller forbedret borgernes retssikkerhed, mobilitet, tryghed og trivsel. Der lægges vægt på at borgernes / virksomhedernes oplevelser og vurderinger i videst muligt omgang er dokumenterede.

Fælles for alle priserne er at det tæller positivt hvis projekterne også opfylder en eller flere af følgende kriterier:

  • Har strategisk betydning for organsationen, sektoren (stat, region, kommune) eller den offentlige sektor i bred forstand, og for den måde kerneydelserne leveres på.
  • Bidrager til at øge effektiviteten i serviceleverancen uden at der gås på kompromis med kvaliteten i opgaveløsningen.
  • Bidrager til at styrke datasikkerheden, gerne på en måde der øger trygheden hos borgere og virksomheder.
  • Bidrager til at øge digital inklusion.

 

 
 
prisen1.png
 

Hvem kan stille op?

Digitaliseringsprisen er åben for alle offentlige virksomheder og institutioner, der har vist nye veje inden for it-udnyttelse i det offentlige. Der konkurreres i tre priskategorier: Innovationsprisen, Implementeringsprisen og Sammenhængsprisen.

 

 

Baggrund

Digitaliseringsprisen 2018 er et initiativ fra Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner, Djøf, Rambøll, KMD, DANSK IT og Charlie Tango.

Digitaliseringsprisen er tidligere blevet uddelt i 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 og 2017.

 

prisen3.png
 

Godt at vide

Efter fristens udløb kvalificerer Rambøll tilmeldingerne og nominerer tre projekter i hver kategori. De nominerede fremlægges for en dommerkomité, der består af en række eksperter, som afgør konkurrencen. Dommerkomiteen udvælger vinderne, og priserne overrækkes på konferencen:

Offentlig digitalisering 2018, den 14.-15. marts 2018.