effektiviseringsprisen_circle.png
 

Effektiviseringsprisen

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed, som har implementeret og lanceret en digital løsning/service, der har givet en markant kvalitets- og effektiviseringsgevinst for organisationen og for løsningens brugere. Dette skal være dokumenteret gennem opstilling af business case. Effektivisering handler også om kvalitet. Derfor skal brugerværdien og brugeroplevelsen fortsat være i top, og løsningen/servicen skal have et helhedsorienteret og servicedrevet fokus, der bidrager til at skabe en mere sammenhængende offentlig sektor med borgeren/virksomheden i centrum.

 

 

velfaerdsprisen_circle.png
 

Velfærdsprisen

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed, som har implementeret og lanceret en løsning/service, der ved hjælp af teknologi har digitaliseret velfærden eller dele af velfærden og tilvejebragt en mærkbar serviceforbedring, der har skabt øget mobilitet, tryghed, inddragelse og trivsel for borgeren.

 

 

 

Dommernes specialpris

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed, som har gjort sig særlig bemærket med deres løsning/service. Det kan eksempelvis være, at løsningen er særlig innovativ, banebrydende og nytænkende eller har bidraget til at tænke myndighedsudøvelse, velfærdsproduktion og offentlig service på helt nye måder.

prisen1.png
 

Hvem kan stille op?

Digitaliseringsprisen er åben for alle offentlige virksomheder og institutioner, der har vist nye veje inden for it-udnyttelse i det offentlige. Der konkurreres i tre priskategorier: Effektiviseringsprisen, Velfærdsprisen og Dommernes specialpris.

 

 

Baggrund

Digitaliseringsprisen 2017 er et initiativ fra Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner, KL, Djøf, Rambøll, KMD, DANSK IT og In2media.

Digitaliseringsprisen er tidligere blevet uddelt i 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 og 2016.

 

prisen3.png
 

Godt at vide

Efter fristens udløb kvalificerer Rambøll tilmeldingerne og nominerer tre projekter i hver kategori. De nominerede fremlægges for en dommerkomité, der består af en række uafhængige eksperter, som afgør konkurrencen. Dommerkomiteen udvælger vinderne, og priserne overrækkes på konferencen:

Offentlig digitalisering 2017, den 22.-23. marts 2017.