Er der tilstrækkeligt samarbejde på tværs af den offentlige sektor?
Digitale samarbejdsprojekter bliver flere og flere. Komplekse it-systemer og mere komplicerede behov fra borgerne har ført til den erkendelse, at kommunerne, regionerne og de statslige myndigheder er nødt til at arbejde sammen. Det er vi også blevet bedre til, og antallet af fælles digitale projekter vokser og vokser. Men samtidig stiger ambitionerne, og vi har langt fra udnyttet det fulde potentiale endnu. Der er også stadig flest projekter på centralt niveau, såsom fælles indkøbsordninger og fælles løsninger. Vi bør have flere samarbejdsprojekter, der involverer kommunerne og har et kommunalt sigte. Men vi er godt på vej, og som led i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi er der nu afsat mere end 300 mio. kr. over de næste tre år til at realisere godt 35 projekter. 

Hvilke barrierer ser du for samarbejde på tværs af den offentlige sektor?
It er ikke gratis, og investeringer i digitale løsninger er ikke altid rentable på kort sigt. Den offentlige sektor har da også oplevet at brænde fingrene på borgerrettede investeringer, og det kan betyde, at myndighederne er tilbageholdende med at prioritere nye borgerrettede projekter. En anden økonomisk udfordring er, at de offentlige myndigheder har en vis forpligtelse til at tilbyde borgerne en både og-løsning – altså både en digital og traditionel papirservice. Det er dyrt at opretholde to kanaler og to forretningsgange. Sidst, men ikke mindst, har de offentlige institutioner forskellige hensyn og formål, der kan spænde ben for samarbejdet. Men heldigvis har de også flere og flere fælles behov og ser eksempler på digitale løsninger, der betaler sig. Endelig er det også blevet mere og mere vigtigt at optræde som en moderne og tillidsvækkende myndighed. For at være det og løse borgernes stigende krav, ja så kræver det fælles digitale løsninger.

Hvordan får vi flere offentlige myndigheder til at samarbejde om digitale borgerservices? 
Det offentlige skal være bedre til at sætte sig i borgerens sted og tænke løsningerne sammen. Borgerservicen har hidtil været præget af silotænkning, og det, der er brug for nu, er at bundte eller samle de forskellige services med udgangspunkt i borgernes behov. Et eksempel kunne være i forbindelse med flytning. Her skal borgeren både meddele sin flytning til folkeregistret, finde en ny læge og måske flytte sine børn til ny skole eller søge efter en ny børnehave. Det ville være meget relevant for borgeren at kunne finde alle disse services på samme sted, og sådan er det ikke skruet sammen i dag. Men kommunerne, regionerne og staten arbejder sammen om at gøre det i regi af borger.dk, hvor man i fremtiden vil kunne navigere via temaer som børn, økonomi, pension osv. 

Hvorfor er Samarbejdsprisen en vigtig pris, og hvad skal næste års vinder bedømmes ud fra?
Det er vigtigt at rose og belønne de gode eksempler og vise, hvad der kendetegner et godt projekt. Jeg vil meget gerne se et innovativt projekt, der formår at sætte borgeren i centrum og får ”kunder i butikken”. Det skal være samtidig være et projekt, der har overvundet de institutionelle barrierer, og som kan høste reelle besparelser og effektiviseringer. Løsninger, der medvirker til spare på arbejds-kraften, står naturligvis højt på dagsordenen. 

 

Comment