Hvad har prisen betydet for jer? 
I 2003 etablerede vi virksomhedsportalen Virk.dk, som er virksomhedernes samlede indgang for indberetninger til det offentlige. Desværre kom vi skævt fra start og fik et dårligt image på grund af en række tekniske problemer. Så selvom vi fik en velfungerende portal op at stå med i alt 1.300 digitale løsninger, led vi stadig under imaget ”Virk.dk virker ikke”. Det på trods af, at vi nu i snart to år havde haft en utrolig stabil drift. 

Dét, at vi fik tildelt ledelsesprisen for vores største løsning var både et skulderklap til de involverede parter og medarbejdere, men også et stærkt signal til omverdenen om, at nu virker Virk.dk! Så prisen kom på det helt rigtige tidspunkt og løftede virkelig stemningen for os i centret. 

Hvordan har I oplevet fordelene ved digital indberetning af sygedagpenge? 
Den digitale indberetning af sygedagpenge er i dag Virk.dk’s største digitale løsning målt på volumen. Den har i alt ca. 700.000 digitale indberetninger om året, og det er et stadigt stigende tal. Den elektroniske indberetning giver en administrativ tidsbesparelse på ca. 40 pct., hvilket svarer til et årligt trecifret millionbeløb. Det er især den manuelle indtastning, der koster tid – og fejl. Den digitale indberetning betyder, at vi nu har en fejlprocent på 0. Der er selvfølgelig også klare fordele for virksomhederne. De sparer ligeledes tid, ikke mindst fordi vi også har forbedret og afbureaukratiseret indberetningsskemaet. I den elektroniske version er der eksempelvis ikke brug for at indhente medarbejderens underskrift. 

Hvilke nye digitale servicer kommer vi til at se på Virk.dk? 
Vi har netop lanceret en elektronisk fakturablanket, som virksomheder gratis kan bruge, når de skal fakturere offentlige myndigheder. Før skulle den fysiske faktura sendes med posten og herefter digitaliseres hos et ”LæsInd-bureau”. Det kostede tid og penge. Nu indtaster virksomheden fakturaen direkte på nettet. Allerede kort efter lanceringen håndterer løsningen ca. 15.000 fakturaer om måneden. Det er en af de servicer, vi forventer os rigtig meget af. Derudover har vi netop integreret SKAT’s TastSelvErhverv-løsning på Virk.dk. Det betyder, at man som virksomhed nu kan indberette moms på Virk.dk – endda med færre klik end via Skat.dk. Også denne løsning forventer vi os en del af. 

Hvordan ser Erhvervs- og Selskabsstyrelsens målsætninger for digitalisering ud? 
Vi har i dag ca. 100.000 indberetninger om måneden via Virk.dk. Det er bl.a. målsætningen fortsat at øge dette tal kraftigt. I forhold til indberetning af sygedagpenge har vi fx stadig et stort uudnyttet potentiale. Der er i alt 1,5 mio. indberetninger om året, hvoraf 700.000 nu er elektroniske. Det er rigtigt godt, men vi vil gerne have alle med. 

I det store perspektiv har regeringen en målsætning om, at al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomhederne og det offentlige skal være elektronisk i 2012. Målsætningen kan genfindes i strategien for digitalisering af den offentlige sektor, og Center for Virk.dk arbejder for at opfylde denne målsætning. Det gør vi bl.a. ved at arbejde frem mod, at alle indberetninger ultimo 2009 kan udfyldes og indsendes fuldt digitalt. Det vil give yderligere besparelser og et højere serviceniveau til virksomhederne.

 

Comment