Hvad er der sket med e-valg, siden I fik Specialprisen?

Vi har haft rigtig gode erfaringer med e-valg til ældre- og integrationsrådene i Frederiksberg Kommune, hvor borgerne fik mulighed for at stemme via deres hjemme-pc. Da vi fik prisen, blev det en yderligere motivation til at føre projektet videre. Vi fik syv større kommuner med på idéen og nedsatte en arbejdsgruppe, der også inkluderede embedsmænd fra Videnskabs- og Velfærdsministeriet. Vores første mål var at tilbyde elektronisk afstemning i stemmeboksen ved næste kommunalvalg og herefter udvide skridt for skridt. Men vi har opdaget, at det nok er sværere end som så at røre ved demokratiets rammer, for vi har fået afslag fra Velfærdsministeriet på at gå videre med projektet.

Hvorfor er e-valg en vigtig innovation? 
E-valg er godt for både demokratiet og økonomien. Ved vores lokale valg har vi øget stemmeprocenten med 10 pct. Vi har samtidig øget sikkerheden, fordi elektronisk stemmeafgivning er mere pålidelig end manuel optælling. Og så er e-valg mere effektivt. Vi oplever nogle gange, at folk går igen, fordi der er lange køer til stemmeboksen. Det kan undgås ved elektronisk valg. Desuden kræver e-valg langt færre ressourcer. Men det handler også om, at danske virksomheder skal ind i kampen om at være førende på feltet i udvikling af teknologierne. Ser vi på andre lande, er de allerede langt foran os. Estland har gennemført elektronisk parlamentsvalg, og Spanien er meget dygtig til at levere de tekniske løsninger. Hvis vi først bliver koblet på om fem år, er løbet kørt for de danske virksomheder.

Hvad siger borgerne til de digitale servicer, Frederiksberg Kommune tilbyder?
De er vilde med det! Sidste år digitaliserede vi pasfornyelsen, og den elektroniske løsning blev fra nærmest første dag brugt af 20 pct. af dem, der fornyede pas. For en måneds tid siden, og som en af de første tre kommuner, digitaliserede vi underholdsbidraget til enlige forældre. Førhen skulle man dokumentere sin civilstand via en blanket, men nu kan man udfylde den via hjemmesiden. Efter vi introducerede den service, har vi fået deciderede takkebreve, hvor flere af borgerne også foreslår, om ikke vi snart skal have e-valg. Som et tredje eksempel kan jeg nævne vores elektroniske kommunikation mellem skole og hjem. Over 94 pct. af hjemmene er koblet på ordningen. Så efterhånden er det blevet et krav fra vores borgere, at vi skal være med fremme og tilbyde digitale borgerservices.

Er I ikke bange for at miste de ikke så it-stærke borgere på vej mod den digitale kommune? 
Hvis man ser på eksemplet med elektronisk skole-hjem-kommunikation, er det kun seks pct., der ikke er med, og det pudsige er, at det ikke handler om mangel på it-færdigheder, eller at man ikke har en pc derhjemme. De seks pct. har valgt ikke at tilmelde sig pga. ideologiske holdninger til ordningen. Nogle tror også, at vi sætter de ældre af, når tingene bliver digitale, men stemmeprocenten til vores digitale ældrerådsvalg steg jo med 10 pct. Vi diskuterer selvfølgelig, om vi på lang sigt helt vil og tør lukke de traditionelle kommunikationskanaler, og så længe vi er en servicemyndighed, sørger vi naturligvis for, at man kan vælge mellem en digital og en ikke digital borgerservice. Men i sidste ende tror vi på, at digitaliseringen kun gør vores kommune mere attraktiv for borgerne.

Hvilke udfordringer – og muligheder – står jeres kommune overfor på digitaliseringsområdet? 
Vi har en stor intern udfordring, der handler om effektivisering. Vi skal skabe bedre service for færre penge. Til det brug har vi introduceret ”Betty”, som er en digital guide på vores hjemmeside. Hun stiller og svarer på spørgsmål og hjælper brugeren til det rette sted. Til efteråret overfører vi hende til vores telefonsystem, og vi forventer, at det vil fjerne langt over halvdelen af de opkald til kommunen, der kræver personlig betjening.

Men der ligger også en udfordring for bykommunerne i forhold til at skabe digitale oplevelser. Vi er derfor gået sammen med Frederiksbergs uddannelses- og kulturinstitutioner, erhvervsliv samt Øresund IT om at skabe et virtuelt Frederiksberg; en gratis netportal, der skal gå på tværs af uddannelse, kommune og erhvervsliv. Portalen skal kunne formidle, hvad der sker lige nu, lige her – i nærheden af, hvor du og jeg er. Man skal kunne finde information og oplevelser – det kunne være at downloade podcasts om sit nærområde, som man kan høre, når man går tur i kvarteret. Det kunne også være sociale aktiviteter eller kulturelle tilbud. Det står stadig åbent.

 

Comment