Kan man sige, at udbuddet af offentlige digitale løsninger til virksomheder begrænset i forhold til digitale borgerservices?
Faktisk er det slet ikke sådan, jeg ser det. Jeg mener, at det offentlige generelt er for langt bagud med digitaliseringsprocessen. Og hvis man ser på, hvilke digitale løsninger private virksomheder tilbyder deres kunder i dag, er de langt mere avancerede, end hvad det offentlige tilbyder deres ”kunder” – nemlig borgerne. Hvis borgerne skal betjenes af det offentlige i dag, handler det i store træk stadig om en formular, man kan udfylde på nettet. Men hvis man eksempelvis skal betjenes af sin bank, kan man styre hele sin økonomi selv via nettet, for bankerne har i stort omfang flyttet hele deres back office til forbrugerne. Det samme gælder online handel, hvor størstedelen af købsprocessen er automatiseret. I mine øjne er det offentliges digitaliseringsproces dermed knap nok kommet i gang. Det gælder både over for virksomhederne og så sandelig også over for borgerne. Og det skal vi tage alvorligt. For når befolkningen er vant til effektive digitale services på alle andre områder, så vil de også begynde at stille krav om at kunne det samme i deres kontakt med det offentlige.

Hvad har været den største barriere for udviklingen af offentlige løsninger? 
Jeg mener, en helt afgørende forhindring har været, at den digitale signatur har været for besværlig og ikke sikker nok. Når det gælder personfølsomme data, skal det bare være 100 pct. i orden. Bankerne har formået at lave en tilstrækkelig løsning, men i det offentlige har det ikke fungeret optimalt, så den digitale signatur bliver brugt alt for lidt. Nu er der dog en ny digital signatur på vej, som er meget bedre og meget mere funktionel. Den vil som noget nyt kunne bruges overalt – dvs. både i privat øjemed såvel som i kontakten med det offentlige. Det giver jo fantastiske muligheder. 

Hvad skal der til, for at digitaliseringsprocessen for alvor kan komme i gang? 
Det har været en stor barriere, at de offentlige myndigheder ikke har fået lov til at investere i teknologi, som har været arbejdskraftbesparende. Man har simpelthen ikke målt det offentlige på arbejdskraftbesparende initiativer og har ikke inddraget den type besparelser i beslutningsprocessen. Men nu har regeringen truffet en beslutning om, at det er lovligt at investere i personalebesparende initiativer. Desuden er der afsat et større antal millioner til at realisere digitaliseringsløsninger, der sparer hænder og giver mulighed for at flytte medarbejdere til andre funktioner, hvor menneskelig kontakt er nødvendig. Det ændrede fokus vil sætte skub i udviklingen. 

Hvorfor er Virksomhedsprisen vigtig, og hvad vil du lægge vægt på i bedømmelsen af indkomne projekter til næste års pris?

Gennem virksomhedsprisen kan vi give en udmærkelse til det eksemplariske eksempel – en rollemodel simpelthen. Jeg vil derfor se efter et projekt, der repræsenterer et nyt tankesæt, og som andre vil lade sig inspirere af. Og så må der naturligvis gerne være noget volumen i løsningen. Det skal give en mærkbar effekt. 

  

Comment