Deltagere i Digitaliseringsprisen 2018


Rudersdal Kommune
Kommuneplan 2017

Københavns Kommune, Borgerservice 
Selvbetjeningsstander til pas og kørekort

Syddansk Sundhedsinnovation - Region Syddanmark
Digital Patientuddannelse (Det Digitale Sundhedscenter)

Miljøstyrelsen, Erhverv
Husdyrgodkendelse.dk

Syddjurs Kommune, IT og Digitalisering
OS2kravmotor

Syddjurs Kommune, IT og Digitalisering
Voksenlærlingeberegner

Københavns Kommune
Digital Champions

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)
Danmarks Adresse Web API (DAWA)

Region Nordjylland
Sundhedsjournalen version 2,0

Vordingborg Kommune - Autismecenter Storstrøm
Det digitale tilbud

Hvidovre Kommune
Formpipe Kvalitetskontrol

Svendborg Kommune
DATAVEJEN

Albertslund Kommune
LOL App (Leg og læring)

Sydvestjydsk Sygehus, Region Syd
Fælles ambulatorium - optimering af rumudnyttelse for 7 specialer og 49 rum

Furesø Kommune
MemoAssist

Professionshøjskolen Metropol
Medarbejdersiden/M4

Aarhus Universitetshospital
Fra patientindkaldelse til digital forløbskoordinator
 

 

 

Deltagere i Digitaliseringsprisen 2017

Favrskov Kommune
OS2Rollektalaog

Varde Kommune
Talegenkendelse i Tandplejen Varde Kommune

Odense Kommune
Tyra - den hjælpsomme robot!

Aalborg Kommune
Digital Rehabilitering

Telepsykiatrisk center, Region Syd
www.MindApps.dk - Apps til psykiske vanskeligheder

Tandplejen, Aarhus Kommune
To Apps til forebyggende tandpleje

Styrelsen for IT og Læring
'Mine realkompetencer' (https://www.euv25.dk/)

Sikkerhedsstyrelsen
Digital transformation i Sikkerhedsstyrelsen

Lemvig Kommune
Klimatilpasning fra kyst til kyst - "GeoAtlas Live"

Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland, Rigshospitalet, Region Hovedstaden og Danmarks Bløderforening
Beslutningsstøtte i bløderbehandling

Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland
Telemedicinsk hjemmemonitorering af gravide med komplikationer

Region Midtjylland
Mobil Akut Modtagelse

Blindecenter Bredegaard - Den Sociale Virksomhed (Region H)
Blinfo – talende skilte guider blinde og svagsynede

Sundhedsdatastyrelsen
Fælles sikkerhedsservices i Sundhedsvæsenet

Rigspolitiet
Automatisk Nummerplade Genkendelse

Rigspolitiet
Søgeapp


Helsingør Kommune 
Lokalebooking

Biblioteket Frederiksberg
Borgerservice to-go

Herning Kommune
Min Livshistorie (denne digital livshistorie kan tilgås på alle platforme, web og App) 

Retten på Bornholm
Vidne-app

Skive Kommune 
Stafetlog

Esbjerg Kommune 
2apps projektet – Udvikling af telemonitorering med brugeren i øjenhøjde

Silkeborg Kommune
Min sag  

Borgerservice, Aarhus Kommune
Mit Betalingsoverblik

Vejle Kommune 
ITlederen.dk - Et 21st netværk for skoleledelser

Sundhed og Velfærd, Brønderslev Kommune
Gevinstrealisering i forbindelse med implementering af nyt EOJ-system

Aalborg Bibliotekerne
Biblioteket flytter mennesker

Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark
Internetpsykiatrien

Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark
Videokonsultationer i Psykiatrien

Helsingør Kommune
Familiedialog - Et digitalt velfærdsredskab som gør kommunikation og aftaler mellem borgeren, kommunen og andre aktører nemmere, mere overskuelig og i højere grad end traditionelle metoder engagerer til handling

Syddansk Sundhedsinnovation
Genoptræn.dk

PPR og Specialpædagogik, Børn og Unge, Aarhus Kommune
Teknologitalenter

Randers Kommune
Moderne kalde- og alarmsystem på Lene Bredahls Gade

Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune
Bedre velfærd med én Plan – IT på velfærdens præmisser  

Guldborgsund Kommune
Bedre Bredbånd og Mobiltelefoni

Syddansk Sundhedsinnovation
CoLab Plug and Play

Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen
Digital Rehabilitering

Kolding Kommune
ravMed
 

Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvantningen
DigiRehab i Aalborg Kommune

Frederikshavn Kommune 
Planlægnings- og kommunikationsskærme på Sæby Ældrecenter – et velfærdsteknologisk projekt fra eksperiment til implementering

Beredskabsstyrelsen 
Mobilvarsling

Verninge Skole, Assens Kommune
BookBites – skal styrke læselysten i Assens Kommune 

Københavns Kommune, Borgerservice

Borgerservice Online Boksen - BOB 

Statsforvaltningen
Familiens livssituation – et let overblik i en svær tid

Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen - Center for Parkering 
Digitalisering af betalingsparkering

OS2KITOS sekretariatet (sekretariatet drives af Ballerup Kommune) 
OS2KITOS

Frederiksberg Gartner- og Vejservice (FGV) 
'Byens Drift' - og den dertilhørende digitale platform

Digitalisering i Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
PUMA - digitale løsninger som middel til at ramme byens behov

Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø 
Webkort for gartnerudbud

Center for Pædagogisk viden og Udvikling, B&U, Fredericia Kommune
Digitale pædagogiske læreplaner - Tabulex

Borgerservice, Vejen Kommune
Reservation af kommunale byggegrunde

Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Drift- og Anlæg
Digital selvbetjeningsløsning: Beregning / bestilling af kirkegårdsydelser

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse
Brugaarhus.dk - digital ansøgningsplatform for brug af Aarhus' arealer

Magistratsafdelingen Børn og Unge, PPR og Specialpædagogik
Fra Taxa til Bus

Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB) 

Styrelsen for It og Læring, Undervisningsministeriet
Netprøver.dk

Partnerskabet om Det Digitale Sundhedscenter. Partnerskabet består af Region Syddanmark (Syddansk Sundhedsinnovation og Tværsektorielt samarbejde), Diabetesforeningen, Hjerteforeningen, og kommunerne Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Kolding og Vard
Det Digitale Sundhedscenter (Digital Patientuddannelse) 

Syddjurs Kommune
Ydelsesberegner

Randers Kommun
Kontanterne ud af skolerne – en betalingsløsning for børn, forældre og personale

 

 

Deltagere i Digitaliseringsprisen 2016


Hjørring Kommune, Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen
Sensorbleer til udredning af borgere med inkontinens

Horsens Kommune, Center for Socialt Udsatte
"Lidtformeget.dk"

Telepsykiatrisk Center
Telepsykiatrisk Hjemmebehandling

Hjørring Kommune, Teknik og Miljø
Book en byggesagsbehandler

Hjørring Kommune
Skolebuskortberegneren

SKAT
Nyt servicekoncept

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Parkeringsbutikken

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
VITAS

Egedal Kommune
Egedal Kommunes spildevandsplan 2016

NaturErhvervstyrelsen
Implementering af EU landbrugsreformen i Danmark (fase 2)

Statsforvaltningen
Medbetjening i Statsforvaltningen – simpelt og effektivt for alle parter

Haderslev Kommune
Ensrettet digital selvbetjening - Scanningsløsning

Erhvervsstyrelsen
Blanketservice - digitalisering med høj værdi, kort tidshorisont og lav risiko.

Esbjerg Kommune, Børn & Kultur
Trivselsmålinger 0-18 år

Danske Regioner
Den Præhospitale Patientjournal

Syddansk Sundhedsinnovation - Region Syddanmark
CoLab Plug & Play

Kalundborg Kommune 
'En succes der fik smilet frem'

KOMBIT
Mit sygefravær

Mariagerfjord-, Vesthimmerland- og Hjørring Kommuner
BEST Enkeltanlæg

Kolding Kommune
Udbud med et klik

Vejle Kommune, Teknik & Miljø
Brugerinddragelse i fleksibel digital selvbetjening

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)
Kort uden Hænder, SDFE’s kortproduktionsmiljø til fleksibel sammensætning af data

Region Syddanmark
Teletolkning

Teknik- og miljømyndighed, Lolland Kommune
Intern høringsproces

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Parkeringsbutikken

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
VITAS

Egedal Kommune
Egedal Kommunes spildevandsplan 2016

NaturErhvervstyrelsen
Implementering af EU landbrugsreformen i Danmark (fase 2)

Statsforvaltningen
Medbetjening i Statsforvaltningen – simpelt og effektivt for alle parter

Haderslev Kommune
Ensrettet digital selvbetjening - Scanningsløsning

Erhvervsstyrelsen
Blanketservice - digitalisering med høj værdi, kort tidshorisont og lav risiko.

Esbjerg Kommune, Børn & Kultur
Trivselsmålinger 0-18 år

 

Deltagere i Digitaliseringsprisen 2015


Region Syddanmark, Videnscenter for Integration
KommunikationsSimulatoren (KomSim) - Talesproglig genoptræning for afatikere

Region Syddanmark, Psykiatrien
Mobilitet til klinikere på farten

Odder Kommune
Digitale 1 til 1 læringsmiljøer

KOMBIT
Byg og miljø

Skive Kommune
Stafetlog

SKAT
Digitalisering af forskudskatten

Helsingør Kommune, Helsingung v/Helsingør Rusmiddelcenter
Hashtrack

Greve Kommune
Robotforløb til fremme af talent, sociale og faglige kompetencer og uddannelsesmuligheder for elever med autisme i den danske folkeskole

Domstolsstyrelsen
Video3

Region Nordjylland, Indkøbskontoret
ILS@HOME CGI

Region Nordjylland, Centrallager, Indkøbskontoret
ILS@Mobile

Odense Universitetshospital (OUH), Afdelingen for driftsoptimering og it
Digitale LÆ Blanketter på OUH

Odense Universitetshospital (OUH), Afdelingen for driftsoptimering og it
Systemintegrationer til OnBase/Cosmic

Udbetaling Danmark
Erklær om du fortsat er enlig forsørger

Sorø Kommune
Ledelsesdashboard

Horsens Kommune
Online vejledning på det specialiserede socialområde

Styrelsen for Forskning og Innovation
e-grant.dk

Albertslund Kommune
1 til 1 Digitalskole

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Center for Miljø og Energi
FlytJord.dk

Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S
02.22 - IT-drift - delaftale 1 - Cloud-drift

 

Esbjerg Kommune, Ejendomme, Teknik & Miljø
Mobil Vedligehold

Hvidovre Kommune
Skolereformen i praksis: Digitalisering af målstyret undervisning

Region Hovedstaden
Find vej

Odense Universitetshospital, Afdelingen for
Driftsoptimering
og IT
Digitalisering af oplysningsskemaer

Samarbejde mellem Aarhus, Randers, Favrskov, Herning og Viborg Kommuner og SIND
Projekt Virtuel Bostøtte – Socialpædagogisk støtte via net og mobil

Helsingør Kommune
Bykongen

Aarhus Kommune, Borgerservice
Den Digitale Hotline

Vejdirektoratet
Digitale selvbetjeningsløsninger til råden over vejareal

Københavns Kommune, Socialforvaltningen
It til Myndighed og Udfører

Jobcenter Vejle
Projekt First Step

Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen
PC-Hjælp til Ældre Borgere – Generationer mødes

Kommunerne Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal
Mobil interaktiv Genoptræning med ICURA

OS2 – Offentligt Digitaliseringsfællesskab/Syddjurs Kommune
Automatisk fordeling af (post-) henvendelser i Syddjurs Kommune

OS2 – Offentligt Digitaliseringsfællesskab
OS2KITOS – Kommunernes IT OverbliksSystem

Vesthimmerlands Kommune
Digital fødevarekontrol

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF)
100 skærme til 100 borgere

Erhvervsstyrelsen
Virk Data

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Borgerkontakt og Digital Innovation
Øget Rådgivning til Udsatte Borgere

Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen
Digital selvbetjent borgerservice

 

Deltagere i Digitaliseringsprisen 2014: 


Greve Kommune
Digital infoskærm til Pædagogisk Psykologisk Vejledningscenter 

Naturstyrelsen
"Mit jagttegn" 

Silkeborg Kommune
Ny kopi og Printstrategi for Silkeborg Kommune

Region Nordjylland og de 11 Nordjyske kommuner
TeleCare Nord og de 11 nordjyske kommuner

Aalborg Kommune
Fremtidens Plejehjem

Greve Kommune
MIT-Ældre

Region Syd Danmark, Sydvestjysk Sygehus
Digitalisering af skriftlig patientinformation

Aabenraa Kommune
'Unge, ældre og IT'

Vesthimmerland Kommune
MIMER - Digital læringsplatform til folkeskolen

Social- og sundhedsskolen Syd i Åbenrå
"Fjernt fra skolen, men tæt på læring"

Vejle Kommune
Ansøgning om støtte til kropsbårne hjælpemidler

Odense Universitetshospital
Digitalisering af indkaldelsesbreve 

Slagelse Kommune
Projekt Digitale Ældre i Slagelse kommune

IT-forsyningen - Ballerup, Egedal og Furesø Kommune
IT-Forsyningen: et unikt IT fællesskab sikrer det digitale fundament for tre kommuner

Lolland Kommune
OPUS i Lolland Kommune

Aarhus Kommune
Stemmestyret omstilling

Aalborg Universitetshospital
PosLogistics et sporingssystem til It-understøttelse af servicepersonalets arbejdsgange

Københavns Kommune
Intelligent materialestyring (Folkebiblioteker i København og Århus)

Aarhus Kommune
BPO-portalen – Lønadministration af Borgerstyret Personlig Assistance

Sundhedsstyrelsen
E-læring til detailforhandlere af håndkøbsmedicin

Miljøministeriet - Geodatastyrelsen
Danmarks officielle 112 app

Odense Universitetshospital
Wayfinder App

Odense Universitetshospital
App Acute

 

Region Nordjylland
Kopi og print

Hvidovre Kommune, Børne- og Velfærdsforvaltningen
Undervisning i undervisningen med it

Gentofte Kommune
Mobil Digital Pladsanvisning

Silkeborg Kommunes Ejendomme
TIMESAFE - Online platform for service af tekniske anlæg

Odense Universitetshospital
Telemedicinsk træning i eget hjem for patienter med svær KOL

Regionshospitalet Horsens
SIPSYS, Sikker Patientinformations System

Ishøj Kommune, Familiecentret
D’Mitliv

MedCom og Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed
e-journal/p-journal – adgang til journaldata fra sygehuse og praksis

Region Syddanmark
Telemedicinsk Shared Care Platform

Horsens Kommune - Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
Virtuel kommunikation ved Specialvejledningen

Fredericia Kommune
Ud af kontorerne - ind til beboerne

Sikkerhedsstyrelsen
Ee-web / Eleftersynsinfo

Aarhus Universitetshospital - Afdeling for Medicinsk Fysik
Open source wiki-software som Document Management System

Vejle Kommune - Uddannelse & Læring
Vejle Digitale Skoler

SKAT
eSKATdata

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Den digitale Forbrugerhotline

Sorø Kommune
Nyt soroe.dk – bedre og billigere service for borgerne

Danske Regioner (i samarbejde med sundhed.dk og Lægeforeningen)
Læge- og Patienthåndbogen

Københavns Kommune
Samling af administrative opgaver, eAdministration

Region Midtjylland, It afdelingen
Brugerstamdatakatalog (BSK)

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
DIADEM - DIgital ADgang til oplysninger i forbindelse med EjendoMshandel

Socialtilsynene ved Faaborg-Midtfyn Kommune
Tilsynssystem til Socialtilsynene

 

Deltagere i Digitaliseringsprisen 2012


Albertslund kommune
Proaktiv Service på Institutionsområdet

Arbejdstilsynet
ViVi - Viden på tilsyn og kørselsplanlægning

Arbejdstilsynet
Løftetjek

ATP
Digitalisering af FerieKonto

Bagsværd Svømmehal
Poseidon (elektronisk livredder)

Børnehaven Porskjær (Skanderborg Kommune)
Den innovative daginstitution- vuggerobotten Roberta

 Dagplejen Favrskov (Favrskov Kommune) 
SMS "Morgenfruerne"

Domstolsstyrelsen 
E-learning for digital tinglysning

Erhvervsstyrelsen (tidl. Erhvervs- og Bygge  styrelsen)   
DOB - Digital Offentlig Byggesagsbehandling

Fredericia Kommune 
Talegenkendelse i Fredericia Kommune

Frederiksberg Kommunes Tandpleje
TandplejeIntra – Digital Tidsbestilling og Journalindsigt

Frederikssund Kommune
Online Borgerbetjening 24/7

Faaborg-Midtfyn Kommune
Digital opskrivning i Faaborg-Midtfyn Kommune

Gentofte Hospital
Automatiseret Sterilcentral

Gentofte Kommune
Digital pladsanvisningsløsning

Guldborgsund Kommune
Videobaseret borgerbetjening

Herning Kommune, Teknik og Miljø, DRIFT
Robotgræsklippere i Herning Kommune (FRIDA på græs)

Hillerød kommune, Sundhedsfremme og Trivsel
Virtuel træning med Mitii (Move It To Improve It) til børn med handicap i Hillerød kommune

Horsens Kommune- Voksen og Sundhed
Digitalisering hos hjemmeboende udviklingshæmmede, psykisksyge og udviklingsforstyrrede i voksen og sundhed
 

Hospitalsenheden Horsens
Webbooking til hospitalerne – patient empowerment via nettet

Kalundborg Kommune 
"Min Institution"

KMD AS
Onlineborgerbetjening 24/7

KOMBIT
Digital Flytning

 

Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenKlag online og Min sag (Tidligere Forbedrede Klageveje)

Københavns Kommune, Center for Byggeri  Teknik- og Miljøforvaltningen 
Følg din Byggesag - Københavns Kommune

MedCom
Det nationale Teletolkeprojekt

MedCom
E-Journal

Miljøministeriet 
Høringsportalen

Miljøministeriet
Mobil Digital Forvaltning (MDF)

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
Fisketegn og fredningsbælter til smartphones - m.fisketegn.dk

Moderniseringsstyrelsen 
HR-Løn

Odense Kommune
Butiksoversigt – her må du etablere butikker i Odense

OUH Odense Universitetshospital
Patientkufferten

Region Hovedstaden - IMT
Effektiv SystemAdgang

Region Syddanmark
Akuthjælp-app med navnet ”Akuthjælp”

Regionshospitalet Horsens
Tracking af kollegaer via ultralyd og WIFI

Rudersdal Kommune
MobilRuden App

Rudersdal Kommune
NemDistribution - automatisk postsortering af elektronisk post/e-mails

Sorø Kommune
straXen – bedre service for færre penge

Statens Administration
EpiCenter

Statsbiblioteket
Lektier Online

Syddansk Universitet
Effektiv digital undervisning og eksamen

Sygehusapotek Fyn, Odense Universitetshospital
Sundhedsteknologisk verdensnyhed sikrer en effektiv og sikker fremstilling af klar-til-brug antibiotika til de danske sygehuse

Synscenter Refsnæs - nationalt center for blinde og svagsynede børn i Danmark
Robobraille Tjenesten

Aarhus kommune, Sundhed og omsorg
Afprøvning af elektroniske sygeplejeprocedure PPS, i Sundhed og Omsorg, Aarhus kommune