Pressemeddelelse 22. marts 2018

Digitaliseringsprisen 2018 uddelt – her er vinderne

Statslige institutioner vandt to ud af tre priser, da årets uddeling af Digitaliseringsprisen løb af stablen i Aarhus i går. Sikkerhedsstyrelsen vandt Innovationsprisen, Rigspolitiet vandt Implementeringsprisen, mens Region Nordjylland snuppede Sammenhængsprisen.

Priserne blev uddelt onsdag i Musikhuset i Aarhus på konferencen "Offentlig digitalisering 2018". 34 projekter var indstillet til en af de tre priser i Digitaliseringsprisen, som er blevet uddelt siden 2004.
”Digitalisering er afgørende for at øge velfærd og effektivitet i vores samfund. Med Digitaliseringsprisen får vi vist og sat fokus på de mange interessante og gode initiativer og løsninger, der udvikles og anvendes på tværs af den offentlige sektor. De mange nominerede digitaliseringsprojekter er gode eksempler, som kan være med til at inspirere andre,” siger områdedirektør i KMD Ruth Wisborg, der overrakte priserne i Aarhus.

 

Digital transformation gav pris til Sikkerhedsstyrelsen

Innovationsprisen gik til Sikkerhedsstyrelsen for projektet ”Digital transformation i Sikkerhedsstyrelsen”.
Sikkerhedsstyrelsen har gennem anvendelse af automatisering, selvbetjening, agile metoder, medarbejderinvolvering og et klart kundefokus lykkedes med transformationen på kort tid og med relativt små justeringer. Effekten har bl.a. været væsentligt kortere sagsbehandlingstid og flere straksafgørelser.
”Projektet i Sikkerhedsstyrelsen er et godt eksempel på digitalisering, der vil få stor betydning for borgerne. Der er arbejdet fokuseret med digital transformation internt i organisationen. En række manuelle arbejdsgange er gjort digitale, og der er blevet anvendt data, så borgerne vil opleve en bedre og hurtigere sagsbehandling,” siger Lisa Herold Ferbing, formand for både Djøf og for den uafhængige dommerkomite.

De to øvrige nominerede var Blindecenter Bredegaard fra Region Hovedstaden for ”Blinfo – talende skilte guider blinde og svagtsynede” og Københavns Kommunes borgerservice for ”Selvbetjeningsstander til pas og kørekort”.


"Borgernes oplevelse af sammenhæng på tværs af offentlige myndigheder står i disse år højt på dagsordenen. Og netop digitalisering giver unik mulighed for at skabe sammenhæng på tværs af den offentlige sektor og binde allerede eksisterende IT-løsninger og data sammen"

- Dorte Stigaard, Innovationsdirektør på Aalborg Universitets og medlem af dommerkomiteen

 

Rigspolitiet scannede sig til Implementeringsprisen

Det var et stærkt felt af nominerede, der bejlede til årets Implementeringspris. Rigspolitiet vandt med de automatiske nummerpladescannere, mens Odense Kommunes ”Tyra – den hjælpsomme robot” og Aarhus Universitetshospitals ”Telemedicinsk hjemmemonitorering af gravide” var de to øvrige nominerede.
Rigspolitiet har gennemført et omfattende projekt, som har haft betydning bredt i organisationen. Automatisk nummerpladegenkendelse er et intelligent system med nummerpladescannere, som kan alarmere politiet, hvis et køretøj, som er registreret i politiets systemer, passerer et kamera. 
”Projektet er et godt eksempel på, hvordan en automatiseret indsamling af nye data kan ændre opgaveløsningen ret grundlæggende, hvis data bringes i spil på rette vis,” siger Andreas Berggren, direktør for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og medlem af dommerkomiteen.
”Det er et rigtigt stor puslespil at få til at fungere; både den tekniske del med scannere på bilerne, behandling af de indsamlede data i realtid samt ændringer i organisation og processer for at kunne reagere straks på den indsamlede viden. Det er imponerende, at Rigspolitiet er lykkes med det, og det gør det relevant for omverdenen at have høje forventninger til den videre anvendelse af it, data og analytics i politiets arbejde,” siger han.

 

Ny sundhedsjournal sendte Sammenhængsprisen til Nordjylland

Mens Styrelsen for IT og Læring var nomineret for ”Mine Realkompetencer” og Aarhus Universitetshospital var det for ”Fra patientindkaldelse til digital forløbskoordinator”, så var det Region Nordjylland, der vandt Sammenhængsprisen for ”Sundhedsjournalen version 2”.
I Region Nordjylland sikrer Sundhedsjournalen borgeren og sundhedspersonalet et sammenhængende overblik over borgeres sundhedsdata. Den samler alle sundhedsdata ét sted og giver mulighed for at dele data på tværs af sektorer. Sundhedsjournalen skaber åbenhed og transparens i forhold til patienten, og den løbende logning og den øgede indsigt i data - og muligheden for afgræsning af indsigt - bidrager til at øge datasikkerheden.
”Borgernes oplevelse af sammenhæng på tværs af offentlige myndigheder står i disse år højt på dagsordenen. Og netop digitalisering giver unik mulighed for at skabe sammenhæng på tværs af den offentlige sektor og binde allerede eksisterende IT-løsninger og data sammen,” siger Dorte Stigaard, Innovationsdirektør på Aalborg Universitets og medlem af dommerkomiteen.
”Glædeligt og flot, hvordan regionerne med Region Nordjylland i front har skabt nye muligheder med et sammenhængende overblik over borgernes sundhedsdata og dermed skabt én fælles patientjournal på tværs,” siger hun.


Digitaliseringsprisen 2018 er et initiativ fra Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner, Djøf, Dansk IT, Rambøll, Charlie Tango og KMD. Digitaliseringsprisen er blevet uddelt siden 2004.


 

Pressemeddelelse 22. marts 2017

Digitaliseringsprisen 2017 uddelt – her er vinderne

Familien blev det store tema, da vinderne af Digitaliseringspriserne skulle findes. Det blev Statsforvaltningen, der løb med dommernes Specialpris for projektet "Familiens livssituation". Velfærdsprisen gik til Helsingør Kommune for en "Familiedialog", mens Styrelsen for IT og Læring tog Effektiviseringsprisen for projektet "Netprøver.dk". Priserne blev overrakt på konferencen "Offentlig digitalisering 2017" i Musikhuset i Aarhus.

Digitaliseringsprisen bliver uddelt i de tre kategorier; Effektiviseringsprisen, Velfærdsprisen og dommernes Specialpris. Blandt de 45 nominerede projekter skulle de tre vinderne findes. Det blev Styrelsen for IT og Læring, der vandt Effektiviseringsprisen for projektet "Netprøver.dk", og Helsingør Kommune, der vandt Velfærdsprisen for projektet "Familiedialog". Dommernes Specialpris gik til Statsforvaltningen for projektet "Familiens livssituation".

Priserne blev uddelt onsdag i Musikhuset i Aarhus på konferencen "Offentlig digitalisering 2017".

"Digitaliseringsprisen viser de mange gode digitale initiativer og løsninger, der udvikles og anvendes i det offentlige Danmark. Det kan vi være stolte af som samfund. Digitalisering er afgørende for at øge velfærd og effektivitet til gavn for borgere, offentlige medarbejdere og ledere. Hos mange af de nominerede projekter og særligt hos årets vinderprojekter ser vi, at de positive sider ved digitaliseringen direkte kommer borgerne og brugerne til gode. Det er en stærk og positiv tendens, der er værd at holde fast i, siger Eva Berneke, adm. direktør, KMD, der overrakte priserne i Aarhus." 

Digitaliseringsprisen er blevet uddelt siden 2004.

 

Dommernes Specialpris går til Statsforvaltningen
Prisen viser nye løsninger, hvor offentlige myndigheder og institutioner har udvist stor innovationskraft. Der var mange om buddet, men de tre norminerede til prisen blev:

 • Herning Kommune med "Min Livshistorie"
 • Verninge Skole, Assens kommune med "BookBites"
 • Statsforvaltningen med "Familiens livssituation"

I Statsforvaltningen hjælper løsningen "Familiens livssituation" med at favne hele familiens livssituation ved en skilsmisse eller separation. Mange af de 180.000 sager går på tværs af forvaltninger, så nytænkning er tiltrængt.

"Det er fantastisk at se, den offentlige sektor vende sig endnu mere ud mod borgerne for at forstå deres behov for borgerservice. Der skal netop arbejdes på tværs af siloerne, når vi arbejder med god digitalisering. I vinderens tilfælde er det en svær familiær situation, og derfor er det glædeligt, hvordan Statsforvaltningen ønsker at gå 360 grader rundt om borgeren. Det betyder rent faktisk også, at der er en effektiviseringsgevinst. Det er en ren win-win, siger Lisa Herold Ferbing, formand for Djøf og dommer for den uafhængige dommerkomite."

 

Effektiviseringsprisen går til STIL
Igen i år var det et stærkt felt af nominerede, der bejlede til årets Effektiviseringspris. De tre projekter, der slap gennem nomineringsnåleøjet var:

 • Miljøstyrelsen med "Autorisationssystem til brug af bekæmpelsesmidler"
 • Styrelsen for It og Læring med "Netprøver.dk"
 • Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen med "Digitalisering af betalingsparkering"

Netprøver.dk simplificerer arbejdet med skriftlige prøver på 225 gymnasiale uddannelser. Styrelsen for IT og Læring har med projektet ønsket at se på den samlede proces for de 226.000 skriftlige prøver.

"Projektet er et eksempel på god digitalisering, der håndterer forretningskritiske data med fokus på brugervenlighed, informationssikkerhed og effektivisering. Samtidig bidrager projektet til, at offentlige serviceleverancer også følger med tiden, siger Lars Frelle-Petersen, direktør, Digitaliseringsstyrelsen og medpartner til Digitaliseringsprisen."

 

Velfærdsprisen går til Helsingør Kommune med "Familiedialog" 
Også blandt de indkomne forslag til årets Velfærdspris var der mange stærke kandidater. I år blev feltet snævret ind til følgende tre nominerede:

 • Helsingør Kommune med "Familiedialog"
 • Telepsykiatrisk Centre, region Syddanmark med "Videokonsultation i psykiatrien"
 • Århus Kommune, Børn & Unge, PPR og Specialpædagogik med "Fra Taxa til Bus"

I Helsingør Kommune styrker man med "Familiedialog" borgerens indsigt i sagerne, og på den måde skabe en mere ligeværdig situation mellem borgeren og forvaltningen.

"En familie kan opleve at have mange kontaktpunkter med kommunen. Vi har meget fokus på at skabe en enklere og mere sammenhængende relation mellem borgeren og kommunen. Det vil vi gerne sætte fokus på, og i Helsingør Kommune er det lykkes at få skabt en fælles handlingsplan til gavn for alle - også de fagprofessionelle. Det er "empowerment", og det er smart, siger Laila Kildesgaard, direktør, KL og medpartner til Digitaliseringsprisen."


 

Pressemeddelelse 16. marts 2016

Digitaliseringsprisen 2016 uddelt – her er vinderne

Første gang nogensinde rydder jyske myndigheder bordet ved dette års uddeling af Digitaliseringsprisen. Hjørring Kommune løber med sejren ved at modtage både dommernes Specialpris og Velfærdsprisen, mens Region Syddanmark vinder Effektiviseringsprisen. Priserne blev overrakt på konferencen ”Offentlig digitalisering 2016 – på vej mod d-land” i Musikhuset i Aarhus.

Digitaliseringsprisen bliver uddelt i de tre kategorier; Effektiviseringsprisen, Velfærdsprisen og dommernes Specialpris. Det blev Region Syddanmark, der vandt Effektiviseringsprisen for projektet ”Teletolkning”, og Hjørring Kommune der vandt Velfærdsprisen for projektet ”Sensorbleer”. Dommernes Specialpris gik også til Hjørring Kommune for projektet ”Book en byggesagsbehandler”.

Priserne blev uddelt onsdag formiddag i Musikhuset i Aarhus i forbindelse med konferencen ”Offentlig digitalisering 2016 - på vej mod d-land”.   ”Digitaliseringsprisen viser de mange gode digitale initiativer og løsninger, der udvikles og anvendes i det offentlige Danmark. Det kan vi rent faktisk være stolte af. Digitalisering er afgørende for at øge velfærd og effektivitet til gavn for borgere, offentlige medarbejdere og ledere. Samtidigt viser dette års priser en tendens om at tænke udefra-ind, hvor borgeren sættes i centrum frem for systemet. Det kan it hjælpe med”, siger Jane Wiis, direktør i KL og en af initiativtagerne til Digitaliseringsprisen. 

Digitaliseringsprisen er blevet uddelt siden 2004. 
 

Dommernes Specialpris går til Hjørring Kommune

Prisen viser nye og ”skæve” løsninger, hvor offentlige myndigheder og institutioner har udvist stor innovationskraft. Det har en lang række kommuner gjort, men de tre norminerede til prisen blev:

•    Hjørring Kommune med projektet Book en byggesagsbehandler
•    Statsforvaltningen med projektet Medbetjening
•    Syddansk Sundhedsinnovation med projektet CoLab Plug & Play

”Det er fantastisk at se, hvordan man kan bryde med vanetænkningen og vende de almindelige antagelser om digitalisering på hovedet. Hjørring Kommune viser, hvorfor det på nogle områder kan være mere fornuftigt at tage en snak med borgeren først, før han eller hun giver sig i kast med at betjene sig selv. Frem for at man i en enhver situation skubber de digitale løsninger frem som det første, borgeren skal i lag med, ” siger Lisa Herold Ferbing, formand for Djøf og medlem af dommerkomiteen. 

 

Effektiviseringsprisen går til Region Syddanmark med ”Teletolkning”

Igen i år var det et stærkt felt af nominerede, der bejlede til årets Effektiviseringspris. De tre projekter, der slap gennem nomineringsnåleøjet var:

•    Egedal Kommune med projektet Spildevandsplan 2016
•    Region Syddanmark med projektet Teletolkning
•    Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med projektet Vitas

Teletolkning giver i Region Syddanmark en markant kvalitetsforbedring af tolkefunktionen ved at lette adgangen til kvalificeret tolkning og ved, at tolkningen i højere grad kan foregå på borgernes præmisser. 
”Projektet illustrerer hvor vigtigt det er, at digitaliseringen står på to ben. Både kvalitet og effektivitet, og at det skal give værdi for alle interessenter. Projektet er så kun blevet ekstra relevant i forbindelse med de mange flygtninge, der er kommet til landet,” siger Stefan Hermann, rektor, professionshøjskolen Metropol og medlem af dommerkomiteen. 


Velfærdsprisen går til Hjørring Kommune med ”Sensorbleer”

Også blandt de indkomne forslag til årets Velfærdspris var der mange stærke kandidater. I år blev feltet snævret ind til følgende tre nominerede:

•    Danske Regioner med projektet Den præhospitale patientjournal
•    Hjørring Kommune med projektet Sensorbleer
•    Telepsykiatrisk Center med projektet Telepsykiatrisk hjemmebehandling

”Større selvhjulpenhed, større værdighed og større velfærd for borgerne er nøgleord for Hjørring kommunes projekt. Projektet viser, hvordan sensorteknologi og indlejret teknologi kan bruges til at målrette og forbedre behandling og pleje. Data opsamles automatisk, direkte og i realtid, uden gener for borgeren. Det er smart,” siger Christian Bason, adm. direktør Dansk Design Center og medlem af dommerkomiteen.
Om Digitaliseringsprisen Digitaliseringsprisen 2016 er et initiativ fra Digitaliseringsstyrelsen, KL, Danske Regioner, KMD, Djøf, Rambøll og In2media.

Digitaliseringsprisen er blevet uddelt siden 2004. 

Prisen uddeles på baggrund af bedømmelser fra en uafhængig dommerkomite bestående af:

•    Lisa Herold Ferbing, Formand, Djøf
•    Henrik Føhns, Vært, Harddisken, DR P1
•    Stefan Hermann, Rektor, Professionshøjskolen Metropol
•    Christian Bason, Adm. direktør, Dansk Design Center


Kontaktinformation KMD

Pressechef Christoffer Hellmann, telefon 25 29 17 84, che@kmd.dk, Twitter @Chris_Hellmann


Pressemeddelelse 25. marts 2015

Digitaliseringsprisen 2015 uddelt – her er vinderne

Kommunerne løb med sejren, da der blev uddelt priser ved årets uddeling af Digitaliseringsprisen. Dommernes Specialpris går til Greve Kommune for et robotforløb til skoleelever med autisme. Aarhus Kommune vinder Effektiviseringsprisen, mens en række midtjyske kommune sammen med SIND vinder Velfærdsprisen. Priserne blev overrakt på konferencen ”Offentlig digitalisering 2015 – på vej mod d-land” i Musikhuset i Aarhus.

Digitaliseringsprisen bliver uddelt i de tre kategorier; Effektiviseringsprisen, Velfærdsprisen og dommernes Specialpris. Det blev Aarhus Kommune, der vandt Effektiviseringsprisen for projektet Flytjord.dk, og en række midtjyske kommuner vandt sammen med SIND Velfærdsprisen for projektet Virtuel Bostøtte. Den ny indstiftede dommernes Specialpris gik til Greve Kommune for et robotforløb til skoleelever med autisme.

Priserne blev uddelt tirsdag eftermiddag i Musikhuset i Aarhus i forbindelse med konferencen ”Offentlig digitalisering 2015 - på vej mod d-land”.  

- Digitaliseringsprisen viser de mange gode digitale initiativer og løsninger, som der udvikles og anvendes i det offentlige Danmark. Det kan vi rent faktisk være stolte af. Digitalisering er afgørende for at øge både velfærd og effektivitet til gavn for borgere, offentlige medarbejdere og ledere. Samtidigt viser dette års priser behovet for at tænke på tværs og skabe sammenhænge i den offentlige sektor. Det kan it hjælpe med, siger Jane Wiis, direktør i KL og en af initiativtagerne til Digitaliseringsprisen. 

Digitaliseringsprisen er blevet uddelt siden 2004.


Dommernes Specialpris går til Greve Kommune

Prisen er ny indstiftet med det formål at vise nye og ”skæve” løsninger. En lang række offentlige myndigheder og institutioner har udvist stor innovationskraft. De tre norminerede til prisen blev:

 • Kommunerne Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal med projektet ”Mobil interaktiv Genoptræning med ICURA”
 • Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen med projektet ”PC-Hjælp til Ældre Borgere – Generationer mødes”
 • Greve Kommune med projektet ”Robotforløb til fremme af talent, sociale og faglige kompetencer og uddannelsesmuligheder for elever med autisme i den danske folkeskole”

- Det er fantastisk at se, at folkeskolen er med fremme i udviklingen på dette område. Robotterne gør en betydningsfuld forskel for unge med autisme, hvor omsorgen bliver menneskeliggjort i kraft af en robot. Initiativet er et opgør med den tidligere behandling af autister og giver de unge mere selvtillid og mod på tilværelsen. Greve Kommune giver her et visionært eksempel på velfærdsteknologien, siger Lisa Herold Ferbing, formand for Djøf og medlem af dommerkomiteen.
 

Effektiviseringsprisen går til Aarhus Kommune med ”Flytjord.dk” 

Igen i år var det et stærkt felt af nominerede, der bejlede til årets Effektiviseringspris. De tre projekter, der slap gennem nomineringsnåleøjet var:

 • Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Center for Miljø og Energi med projektet ”FlytJord.dk”
 • KOMBIT med projektet ”Byg og Miljø”
 • SKAT med projektet ”Digitalisering af forskudsskatten”

FlytJord.dk er en selvbetjeningsløsning, hvor alle led i det administrative arbejde med jordflytning har adgang til alle relevante data i en given sag. Det bruges i Aarhus og Syddjurs Kommuner. 

 - Vinderen har lavet en enkel selvbetjeningsløsning, hvor alle led i det administrative arbejde med jordflytning har adgang til alle relevante data i en given sag. Det er bestemt ikke den teknologiske revolution, men it kan understøtte en ny måde at arbejde sammen på, og det er jo smart nok i sig selv, siger Henrik Føhns, radiovært DR P1 og medlem af dommerkomiteen. 
 

Velfærdsprisen går til ”Projekt Virtuel Bostøtte” 

Også blandt de indkomne forslag til årets Velfærdspris var der mange stærke kandidater. I år blev feltet snævret ind til følgende tre nominerede:

 • Samarbejde mellem Aarhus, Randers, Favrskov, Herning og Viborg Kommuner og SIND med projektet ”Projekt Virtuel Bostøtte – Socialpædagogisk støtte via net og mobil”
 • Horsens Kommune med projektet ”Online vejledning på det specialiserede socialområde”
 • Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Borgerkontakt og Digital Innovation med projektet ”Øget Rådgivning til Udsatte Borgere

- Det er et vigtig område og det er meget opløftende at se den 3. sektor – her SIND – er med til sammen med den offentlige sektor at skabe fremtidens digitalisering. Samarbejde med 3. sektor er noget, som bør have mere vægt i en kommende digitaliseringsstrategi. Dermed kan vi udfordre it, så det gør som vi vil have det og ikke omvendt, siger Stefan Hermann, Rektor, Professionshøjskolen Metropol og medlem af dommerkomiteen.
 

Om Digitaliseringsprisen

Digitaliseringsprisen 2015 er et initiativ fra Digitaliseringsstyrelsen, KL, Danske Regioner, KMD, Rambøll og In2media. Digitaliseringsprisen er blevet uddelt siden 2004. Digitaliseringsprisen er for alle offentlige virksomheder og institutioner, der har vist nye veje inden for it-udnyttelse i det offentlige. Der konkurreres i to priskategorier: Effektiviseringsprisen og Velfærdsprisen. I 2015 er en ny pris indstiftet for dommernes Specialpris for en særlig innovativ løsning. 

Prisen uddeles på baggrund af bedømmelser fra en uafhængig dommerkomite bestående af:
Lisa Herold Ferbing, Formand, DJØF
Henrik Føhns, Vært, Harddisken, DR P1
Stefan Hermann, Rektor, Professionshøjskolen Metropol


Kontaktinformation

Rambøll Management Consulting, Marie K. Friborg, digitaliseringsprisen@ramboll.com, 5161 7865
KMD, Pressechef Christoffer Hellmann, che@kmd.dk,  2529 1784

 


Pressemeddelse 20. marts 2014

Digitaliseringsprisen 2014 uddelt – her er vinderne

Det blev SKAT og Vejle Kommune, der løb med de to priser til årets uddeling af Digitaliseringsprisen. SKAT vandt Effektiviseringsprisen for projektet om eSKATdata, og Vejle Kommune vandt Velfærdsprisen for projektet Vejle Digitale Skoler. Priserne blev overrakt på konferencen ”Offentlig digitalisering 2014 – på vej mod d-land” i Musikhuset i Aarhus.
Det blev SKAT og Vejle Kommune, der løb med årets Digitaliseringspris, der bliver uddelt i de to kategorier; Effektiviseringsprisen og Velfærdsprisen.

Priserne blev uddelt onsdag eftermiddag i Musikhuset i Aarhus i forbindelse med konferencen ”Offentlig digitalisering 2014 - på vej mod d-land”.

”Digitaliseringsprisen er med til at øge kendskabet til de digitaliseringsinitiativer i den offentlige sektor, som skaber mest værdi. Digitalisering er en væsentlig faktor for moderniseringen af den offentlige sektor, men kræver at vi målrettet leverer de varslede gevinster. Prisen er med til at sætte spot på en række af de bedste projekter, så andre kan lære frem for selv at finde på,” siger Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen og en af initiativtagerne til Digitaliseringsprisen.

Digitaliseringsprisen er blevet uddelt siden 2004.
 

Effektiviseringsprisen går til SKAT

Igen i år var det et stærkt felt af nominerede, der bejlede til årets Effektiviseringspris. De tre projekter, der slap gennem nomineringsnåleøjet var:

 • Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: DIADEM - DIgital ADgang til oplysninger i forbindelse med EjendoMshandel
 • MedCom og Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed: e-journal/p-journal – adgang til journaldata fra sygehuse og praksis
 • SKAT: eSKATdata

”Vi har fået rigtig mange gode bidrag ind, og det har været svært at vælge en enkelt vinder. SKAT løber med Effektiviseringsprisen for et projekt, der viser, at effektiviseringer sagtens kan være ensbetydende med en højere service for slutbrugerne. eSKATdata har været i pilotdrift hos Danske Bank, hvor kunderne har haft yderst positive reaktioner på mulighederne for at overføre data digitalt fra SKAT”, fortæller Morten Bangsgaard, adm. direktør i IT-Branchen og medlem af Digitaliseringsprisens dommerkomite.

Brugen af eSKATdat er i øjeblikket i kraftig vækst. Der er nu tilsluttet 26 penge- og realkreditinstitutter, og i løbet af 2014 forventes det, at stort set alle penge- og realkreditinstitutter har tilsluttet sig løsningen.
 

Velfærdsprisen går til Vejle Kommune

Også blandt de indkomne forslag til årets Velfærdspris var der mange stærke kandidater. I år blev feltet snævret ind til følgende tre nominerede:

 • Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner: TeleCare Nord
 • Vejle Kommune, Uddannelse & Læring: Vejle Digitale Skoler
 • Aalborg Universitetshospital: PosLogistics – et sporingssystem til It-understøttelse af servicepersonalets arbejdsgange

”Det digitale fokus på velfærd er støt stigende i disse år, og folkeskolen er et af de helt centrale områder. Vejle Kommune har med projektet vist, at kommunerne med en solid indsats kan være med til at rykke barren væsentligt inden for digitalisering og undervisning. Projektet har ikke bare bidraget til nye undervisningsformer og samarbejdsformer blandt lærerne. Det har også sat sit præg på hele den måde skoler og forvaltningen tænker og handler på”, siger Per Andersen, adm. direktør i DANSK IT og medlem af Digitaliseringsprisens dommerkomite.
 

Om Digitaliseringsprisen

Digitaliseringsprisen 2014 er et initiativ fra Digitaliseringsstyrelsen, KL, Danske Regioner, KMD, Rambøll, CEDI og In2Media. Digitaliseringsprisen er blevet uddelt siden 2004.

Digitaliseringsprisen er åben for alle offentlige virksomheder og institutioner, der har vist nye veje inden for it-udnyttelse i det offentlige. Der konkurreres i to priskategorier: Effektiviseringsprisen og Velfærdsprisen.

Prisen uddeles på baggrund af bedømmelser fra en uafhængig dommerkomite bestående af:
Morten Bangsgaard, adm. direktør i IT-Branchen
Henrik Føhns, Vært, Harddisken, DR P1
Per Andersen, adm. direktør, DANSK IT

Alle fra venstre mod højre
Foto af: Zoomdox
 

Bagerste række: Director Michael Bach Petersen fra In2media, adm. direktør Morten Bangsgaard fra IT-Branchen, områdedirektør Erik Pedersen fra KMD og direktør Ejvind Jørgensen fra Rambøll. Forreste række: Underdirektør Richard Hanlov fra SKAT, formand for Børne- og Familieudvalget Dan Skjerning fra Vejle Kommune og chefkonsulent Mads Bo-Kristensen fra Vejle Kommune.

Bagerste række: Director Michael Bach Petersen fra In2media, adm. direktør Morten Bangsgaard fra IT-Branchen, områdedirektør Erik Pedersen fra KMD og direktør Ejvind Jørgensen fra Rambøll. Forreste række: Underdirektør Richard Hanlov fra SKAT, formand for Børne- og Familieudvalget Dan Skjerning fra Vejle Kommune og chefkonsulent Mads Bo-Kristensen fra Vejle Kommune.