Vindere af Digitaliseringsprisen 2017

static1.squarespace.png

Familien blev det store tema, da vinderne af Digitaliseringspriserne skulle findes. Det blev Statsforvaltningen, der løb med dommernes Specialpris for projektet "Familiens livssituation". Velfærdsprisen gik til Helsingør Kommune for en "Familiedialog", mens Styrelsen for IT og Læring tog Effektiviseringsprisen for projektet "Netprøver.dk". Priserne blev overrakt på konferencen "Offentlig digitalisering 2017" i Musikhuset i Aarhus.

Digitaliseringsprisen bliver uddelt i de tre kategorier; Effektiviseringsprisen, Velfærdsprisen og dommernes Specialpris. Blandt de 45 nominerede projekter skulle de tre vinderne findes. Det blev Styrelsen for IT og Læring, der vandt Effektiviseringsprisen for projektet "Netprøver.dk", og Helsingør Kommune, der vandt Velfærdsprisen for projektet "Familiedialog". Dommernes Specialpris gik til Statsforvaltningen for projektet "Familiens livssituation".

Priserne blev uddelt onsdag i Musikhuset i Aarhus på konferencen "Offentlig digitalisering 2017".

"Digitaliseringsprisen viser de mange gode digitale initiativer og løsninger, der udvikles og anvendes i det offentlige Danmark. Det kan vi være stolte af som samfund. Digitalisering er afgørende for at øge velfærd og effektivitet til gavn for borgere, offentlige medarbejdere og ledere. Hos mange af de nominerede projekter og særligt hos årets vinderprojekter ser vi, at de positive sider ved digitaliseringen direkte kommer borgerne og brugerne til gode. Det er en stærk og positiv tendens, der er værd at holde fast i, siger Eva Berneke, adm. direktør, KMD, der overrakte priserne i Aarhus." 

Digitaliseringsprisen er blevet uddelt siden 2004.

 

Dommernes Specialpris går til Statsforvaltningen
Prisen viser nye løsninger, hvor offentlige myndigheder og institutioner har udvist stor innovationskraft. Der var mange om buddet, men de tre norminerede til prisen blev:

 • Herning Kommune med "Min Livshistorie"
 • Verninge Skole, Assens kommune med "BookBites"
 • Statsforvaltningen med "Familiens livssituation"

I Statsforvaltningen hjælper løsningen "Familiens livssituation" med at favne hele familiens livssituation ved en skilsmisse eller separation. Mange af de 180.000 sager går på tværs af forvaltninger, så nytænkning er tiltrængt.

"Det er fantastisk at se, den offentlige sektor vende sig endnu mere ud mod borgerne for at forstå deres behov for borgerservice. Der skal netop arbejdes på tværs af siloerne, når vi arbejder med god digitalisering. I vinderens tilfælde er det en svær familiær situation, og derfor er det glædeligt, hvordan Statsforvaltningen ønsker at gå 360 grader rundt om borgeren. Det betyder rent faktisk også, at der er en effektiviseringsgevinst. Det er en ren win-win, siger Lisa Herold Ferbing, formand for Djøf og dommer for den uafhængige dommerkomite."

 

Effektiviseringsprisen går til STIL
Igen i år var det et stærkt felt af nominerede, der bejlede til årets Effektiviseringspris. De tre projekter, der slap gennem nomineringsnåleøjet var:

 • Miljøstyrelsen med "Autorisationssystem til brug af bekæmpelsesmidler"
 • Styrelsen for It og Læring med "Netprøver.dk"
 • Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen med "Digitalisering af betalingsparkering"

Netprøver.dk simplificerer arbejdet med skriftlige prøver på 225 gymnasiale uddannelser. Styrelsen for IT og Læring har med projektet ønsket at se på den samlede proces for de 226.000 skriftlige prøver.

"Projektet er et eksempel på god digitalisering, der håndterer forretningskritiske data med fokus på brugervenlighed, informationssikkerhed og effektivisering. Samtidig bidrager projektet til, at offentlige serviceleverancer også følger med tiden, siger Lars Frelle-Petersen, direktør, Digitaliseringsstyrelsen og medpartner til Digitaliseringsprisen."

 

Velfærdsprisen går til Helsingør Kommune med "Familiedialog" 
Også blandt de indkomne forslag til årets Velfærdspris var der mange stærke kandidater. I år blev feltet snævret ind til følgende tre nominerede:

 • Helsingør Kommune med "Familiedialog"
 • Telepsykiatrisk Centre, region Syddanmark med "Videokonsultation i psykiatrien"
 • Århus Kommune, Børn & Unge, PPR og Specialpædagogik med "Fra Taxa til Bus"

I Helsingør Kommune styrker man med "Familiedialog" borgerens indsigt i sagerne, og på den måde skabe en mere ligeværdig situation mellem borgeren og forvaltningen.

"En familie kan opleve at have mange kontaktpunkter med kommunen. Vi har meget fokus på at skabe en enklere og mere sammenhængende relation mellem borgeren og kommunen. Det vil vi gerne sætte fokus på, og i Helsingør Kommune er det lykkes at få skabt en fælles handlingsplan til gavn for alle - også de fagprofessionelle. Det er "empowerment", og det er smart, siger Laila Kildesgaard, direktør, KL og medpartner til Digitaliseringsprisen."

 


Vindere af Digitaliseringsprisen 2016

Første gang nogensinde rydder jyske myndigheder bordet ved dette års uddeling af Digitaliseringsprisen. Hjørring Kommune løber med sejren ved at modtage både dommernes Specialpris og Velfærdsprisen, mens Region Syddanmark vinder Effektiviseringsprisen. Priserne blev overrakt på konferencen ”Offentlig digitalisering 2016 – på vej mod d-land” i Musikhuset i Aarhus.

Digitaliseringsprisen bliver uddelt i de tre kategorier; Effektiviseringsprisen, Velfærdsprisen og dommernes Specialpris. Det blev Region Syddanmark, der vandt Effektiviseringsprisen for projektet ”Teletolkning”, og Hjørring Kommune der vandt Velfærdsprisen for projektet ”Sensorbleer”. Dommernes Specialpris gik også til Hjørring Kommune for projektet ”Book en byggesagsbehandler”.

Priserne blev uddelt onsdag formiddag i Musikhuset i Aarhus i forbindelse med konferencen ”Offentlig digitalisering 2016 - på vej mod d-land”.   ”Digitaliseringsprisen viser de mange gode digitale initiativer og løsninger, der udvikles og anvendes i det offentlige Danmark. Det kan vi rent faktisk være stolte af. Digitalisering er afgørende for at øge velfærd og effektivitet til gavn for borgere, offentlige medarbejdere og ledere. Samtidigt viser dette års priser en tendens om at tænke udefra-ind, hvor borgeren sættes i centrum frem for systemet. Det kan it hjælpe med”, siger Jane Wiis, direktør i KL og en af initiativtagerne til Digitaliseringsprisen. 

Digitaliseringsprisen er blevet uddelt siden 2004. 
 

Dommernes Specialpris går til Hjørring Kommune

Prisen viser nye og ”skæve” løsninger, hvor offentlige myndigheder og institutioner har udvist stor innovationskraft. Det har en lang række kommuner gjort, men de tre norminerede til prisen blev:

•    Hjørring Kommune med projektet Book en byggesagsbehandler
•    Statsforvaltningen med projektet Medbetjening
•    Syddansk Sundhedsinnovation med projektet CoLab Plug & Play

”Det er fantastisk at se, hvordan man kan bryde med vanetænkningen og vende de almindelige antagelser om digitalisering på hovedet. Hjørring Kommune viser, hvorfor det på nogle områder kan være mere fornuftigt at tage en snak med borgeren først, før han eller hun giver sig i kast med at betjene sig selv. Frem for at man i en enhver situation skubber de digitale løsninger frem som det første, borgeren skal i lag med, ” siger Lisa Herold Ferbing, formand for Djøf og medlem af dommerkomiteen. 

 

Effektiviseringsprisen går til Region Syddanmark med ”Teletolkning”

Igen i år var det et stærkt felt af nominerede, der bejlede til årets Effektiviseringspris. De tre projekter, der slap gennem nomineringsnåleøjet var:

•    Egedal Kommune med projektet Spildevandsplan 2016
•    Region Syddanmark med projektet Teletolkning
•    Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med projektet Vitas

Teletolkning giver i Region Syddanmark en markant kvalitetsforbedring af tolkefunktionen ved at lette adgangen til kvalificeret tolkning og ved, at tolkningen i højere grad kan foregå på borgernes præmisser. 
”Projektet illustrerer hvor vigtigt det er, at digitaliseringen står på to ben. Både kvalitet og effektivitet, og at det skal give værdi for alle interessenter. Projektet er så kun blevet ekstra relevant i forbindelse med de mange flygtninge, der er kommet til landet,” siger Stefan Hermann, rektor, professionshøjskolen Metropol og medlem af dommerkomiteen. 


Velfærdsprisen går til Hjørring Kommune med ”Sensorbleer”

Også blandt de indkomne forslag til årets Velfærdspris var der mange stærke kandidater. I år blev feltet snævret ind til følgende tre nominerede:

•    Danske Regioner med projektet Den præhospitale patientjournal
•    Hjørring Kommune med projektet Sensorbleer
•    Telepsykiatrisk Center med projektet Telepsykiatrisk hjemmebehandling

”Større selvhjulpenhed, større værdighed og større velfærd for borgerne er nøgleord for Hjørring kommunes projekt. Projektet viser, hvordan sensorteknologi og indlejret teknologi kan bruges til at målrette og forbedre behandling og pleje. Data opsamles automatisk, direkte og i realtid, uden gener for borgeren. Det er smart,” siger Christian Bason, adm. direktør Dansk Design Center og medlem af dommerkomiteen.
Om Digitaliseringsprisen Digitaliseringsprisen 2016 er et initiativ fra Digitaliseringsstyrelsen, KL, Danske Regioner, KMD, Djøf, Rambøll og In2media.

 


Vindere af Digitaliseringsprisen 2015

Kommunerne løb med sejren, da der blev uddelt priser ved årets uddeling af Digitaliseringsprisen. Dommernes Specialpris går til Greve Kommune for et robotforløb til skoleelever med autisme. Aarhus Kommune vinder Effektiviseringsprisen, mens en række midtjyske kommune sammen med SIND vinder Velfærdsprisen. Priserne blev overrakt på konferencen ”Offentlig digitalisering 2015 – på vej mod d-land” i Musikhuset i Aarhus.

Digitaliseringsprisen bliver uddelt i de tre kategorier; Effektiviseringsprisen, Velfærdsprisen og dommernes Specialpris. Det blev Aarhus Kommune, der vandt Effektiviseringsprisen for projektet Flytjord.dk, og en række midtjyske kommuner vandt sammen med SIND Velfærdsprisen for projektet Virtuel Bostøtte. Den ny indstiftede dommernes Specialpris gik til Greve Kommune for et robotforløb til skoleelever med autisme.

Priserne blev uddelt tirsdag eftermiddag i Musikhuset i Aarhus i forbindelse med konferencen ”Offentlig digitalisering 2015 - på vej mod d-land”.

"Digitaliseringsprisen viser de mange gode digitale initiativer og løsninger, som der udvikles og anvendes i det offentlige Danmark. Det kan vi rent faktisk være stolte af. Digitalisering er afgørende for at øge både velfærd og effektivitet til gavn for borgere, offentlige medarbejdere og ledere. Samtidigt viser dette års priser behovet for at tænke på tværs og skabe sammenhænge i den offentlige sektor. Det kan it hjælpe med," siger Jane Wiis, direktør i KL og en af initiativtagerne til Digitaliseringsprisen. 

Digitaliseringsprisen er blevet uddelt siden 2004.
 

Dommernes Specialpris går til Greve Kommune

Prisen er ny indstiftet med det formål at vise nye og ”skæve” løsninger. En lang række offentlige myndigheder og institutioner har udvist stor innovationskraft. De tre norminerede til prisen blev:

 • Kommunerne Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal med projektet ”Mobil interaktiv Genoptræning med ICURA”
 • Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen med projektet ”PC-Hjælp til Ældre Borgere – Generationer mødes”
 • Greve Kommune med projektet ”Robotforløb til fremme af talent, sociale og faglige kompetencer og uddannelsesmuligheder for elever med autisme i den danske folkeskole”

"Det er fantastisk at se, at folkeskolen er med fremme i udviklingen på dette område. Robotterne gør en betydningsfuld forskel for unge med autisme, hvor omsorgen bliver menneskeliggjort i kraft af en robot. Initiativet er et opgør med den tidligere behandling af autister og giver de unge mere selvtillid og mod på tilværelsen. Greve Kommune giver her et visionært eksempel på velfærdsteknologien," siger Lisa Herold Ferbing, formand for Djøf og medlem af dommerkomiteen. 
 

Effektiviseringsprisen går til Aarhus Kommune med ”Flytjord.dk” 

Igen i år var det et stærkt felt af nominerede, der bejlede til årets Effektiviseringspris. De tre projekter, der slap gennem nomineringsnåleøjet var:

 • Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Center for Miljø og Energi med projektet ”FlytJord.dk”
 • KOMBIT med projektet ”Byg og Miljø”
 • SKAT med projektet ”Digitalisering af forskudsskatten”

FlytJord.dk er en selvbetjeningsløsning, hvor alle led i det administrative arbejde med jordflytning har adgang til alle relevante data i en given sag. Det bruges i Aarhus og Syddjurs Kommuner. 

"Vinderen har lavet en enkel selvbetjeningsløsning, hvor alle led i det administrative arbejde med jordflytning har adgang til alle relevante data i en given sag. Det er bestemt ikke den teknologiske revolution, men it kan understøtte en ny måde at arbejde sammen på, og det er jo smart nok i sig selv," siger Henrik Føhns, radiovært DR P1 og medlem af dommerkomiteen. 
 

Velfærdsprisen går til ”Projekt Virtuel Bostøtte” 

Også blandt de indkomne forslag til årets Velfærdspris var der mange stærke kandidater. I år blev feltet snævret ind til følgende tre nominerede:

 • Samarbejde mellem Aarhus, Randers, Favrskov, Herning og Viborg Kommuner og SIND med projektet ”Projekt Virtuel Bostøtte – Socialpædagogisk støtte via net og mobil”
 • Horsens Kommune med projektet ”Online vejledning på det specialiserede socialområde”
 • Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Borgerkontakt og Digital Innovation med projektet ”Øget Rådgivning til Udsatte Borgere

"Det er et vigtig område og det er meget opløftende at se den 3. sektor – her SIND – er med til sammen med den offentlige sektor at skabe fremtidens digitalisering. Samarbejde med 3. sektor er noget, som bør have mere vægt i en kommende digitaliseringsstrategi. Dermed kan vi udfordre it, så det gør som vi vil have det og ikke omvendt," siger Stefan Hermann, Rektor, Professionshøjskolen Metropol og medlem af dommerkomiteen.
 


Vindere af Digitaliseringsprisen 2014 

SKAT.Vejle.2014vinder.jpeg

Det blev SKAT og Vejle Kommune, der løb med de to priser til årets uddeling af Digitaliseringsprisen. SKAT vandt Effektiviseringsprisen for projektet om eSKATdata, og Vejle Kommune vandt Velfærdsprisen for projektet Vejle Digitale Skoler. Priserne blev overrakt på konferencen ”Offentlig digitalisering 2014 – på vej mod d-land” i Musikhuset i Aarhus.

Det blev SKAT og Vejle Kommune, der løb med årets Digitaliseringspris, der bliver uddelt i de to kategorier; Effektiviseringsprisen og Velfærdsprisen.

Priserne blev uddelt onsdag eftermiddag i Musikhuset i Aarhus i forbindelse med konferencen ”Offentlig digitalisering 2014 - på vej mod d-land”.

”Digitaliseringsprisen er med til at øge kendskabet til de digitaliseringsinitiativer i den offentlige sektor, som skaber mest værdi. Digitalisering er en væsentlig faktor for moderniseringen af den offentlige sektor, men kræver at vi målrettet leverer de varslede gevinster. Prisen er med til at sætte spot på en række af de bedste projekter, så andre kan lære frem for selv at finde på,” siger Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen og en af initiativtagerne til Digitaliseringsprisen.

Digitaliseringsprisen er blevet uddelt siden 2004.
 

Effektiviseringsprisen går til SKAT

Igen i år var det et stærkt felt af nominerede, der bejlede til årets Effektiviseringspris. De tre projekter, der slap gennem nomineringsnåleøjet var:

 • Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: DIADEM - DIgital ADgang til oplysninger i forbindelse med EjendoMshandel 
 • MedCom og Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed: e-journal/p-journal – adgang til journaldata fra sygehuse og praksis 
 • SKAT: eSKATdata

”Vi har fået rigtig mange gode bidrag ind, og det har været svært at vælge en enkelt vinder. SKAT løber med Effektiviseringsprisen for et projekt, der viser, at effektiviseringer sagtens kan være ensbetydende med en højere service for slutbrugerne. eSKATdata har været i pilotdrift hos Danske Bank, hvor kunderne har haft yderst positive reaktioner på mulighederne for at overføre data digitalt fra SKAT”, fortæller Morten Bangsgaard, adm. direktør i IT-Branchen og medlem af Digitaliseringsprisens dommerkomite.

Brugen af eSKATdat er i øjeblikket i kraftig vækst. Der er nu tilsluttet 26 penge- og realkreditinstitutter, og i løbet af 2014 forventes det, at stort set alle penge- og realkreditinstitutter har tilsluttet sig løsningen.


Velfærdsprisen går til Vejle Kommune

Også blandt de indkomne forslag til årets Velfærdspris var der mange stærke kandidater. I år blev feltet snævret ind til følgende tre nominerede:

 • Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner: TeleCare Nord 
 • Vejle Kommune, Uddannelse & Læring: Vejle Digitale Skoler 
 • Aalborg Universitetshospital: PosLogistics – et sporingssystem til It-understøttelse af servicepersonalets arbejdsgange

”Det digitale fokus på velfærd er støt stigende i disse år, og folkeskolen er et af de helt centrale områder. Vejle Kommune har med projektet vist, at kommunerne med en solid indsats kan være med til at rykke barren væsentligt inden for digitalisering og undervisning. Projektet har ikke bare bidraget til nye undervisningsformer og samarbejdsformer blandt lærerne. Det har også sat sit præg på hele den måde skoler og forvaltningen tænker og handler på”, siger Per Andersen, adm. direktør i DANSK IT og medlem af Digitaliseringsprisens dommerkomite.

 


Vindere af Digitaliseringsprisen 2012

Nominerede til Effektiviseringsprisen 2012

 • Online Borgerbetjening 24/7 – Frederikssund Kommune
 • Digitalisering af feriekonto - ATP
 • Mobil Digital Forvaltning - Miljøministeriet
   

Vinder af Effektiviseringsprisen

Miljøministeriet vandt Effektiviseringsprisen for deres løsning Mobil digital forvaltning, der kobler øget mobilitet for medarbejderne med en effektivisering af arbejdsprocesser og samtidig realisering af ressourcebesparelser. Med en tablet under armen blev medarbejdere i stand til at udføre analyser og målinger ”derude” i naturen; eller hvor som helst. Samtidig bidrog løsningen til at overflødiggøre manuelle arbejdsprocesser, mindske fejl, højne kvalitet og aktualitet i ministeriets datasamlinger til gavn for borgere, virksomheder og kommuner. 
 

Nominerede til velfærdsprisen 2012

 • Akuthjælp-app – Region Syddanmark
 • Lektier Online - Statsbiblioteket
 • Patientkufferten - Odense Universitetshospital
   

Vinder af Velfærdsprisen

Statsbiblioteket vandt Velfærdsprisen for Lektier Online, en særdeles brugervenlig løsning, der tilbyder effektiv lektiehjælp i flere fag via chat, videochat og whiteboards. Løsningen tager udgangspunkt i de unge som aktive digitale borgere og inddrager civilsamfundet på en nyskabende måde, ved at frivillige får mulighed for at tilbyde lektiehjælp. Samtidig har løsningen et socialt perspektiv og bidrager positivt til, at unge – især tosprogede drenge – kan få en ordentlig faglig ballast med sig fra folkeskolen.

 


Vindere af Digitaliseringsprisen 2011

vindere_1.jpg

Effektiviseringsprisen til Transport-/Klima- og Energiministeriet

Kandidaterne til effektiviseringsprisen illustrerer på det administrative område projekter, der gennem effektiviseringstiltag bidrager til at løse den finanspolitiske klemme, som den offentlige sektor står overfor. De nominerede til effektiviseringsprisen var:

 • Interregionalt billedindeks – Region Sjælland
 • ESDH-implementering – Transport-/Klima- og Energiministeriet
 • NemRefusion – KOMBIT

"Ansøgningerne var gode sidste år, men i år er de i særklasse interessante. De nominerede til effektiviseringsprisen tænker hele værdikæden igennem, hvilket skaber markant effektivisering på det administrative område” fortæller medlem af dommerkomiteen Peter Mogensen, politisk kommentator og redaktionschef på Politiken.

Vinderen blev Transport-/Klima- og Energiministeriet for deres ESDH implementering;

”Transportministeriet og Klima- og Energiministeriet viser vejen for, hvordan man stadig på det administrative område kan realisere store gevinster. Deres ESDH-løsning er banebrydende i forhold til at sammentænke de politiske sagsbehandlingsprocesser og journaliseringspraksis, da registrering og journalisering sker automatisk samtidig med, at man sagsbehandler og fx sender mails fra systemet. Det er også nytænkende, at løsningen er udstyret med social teknologi, så der til hvert dokument er tilknyttet en chatfunktion. Derudover er det fantastisk så hurtigt systemet er at implementere – kun seks måneder i Transportministeriet og otte uger i Klima- og Energiministeriet”, fortæller direktør Keld Jersild Olsen fra HP, der overrakte prisen.
 

Velfærdsprisen til National Sundheds-it

Kandidaterne til velfærdsprisen giver bud på, hvordan serviceniveauet fremadrettet kan sikres på velfærdsområderne. De nominerede til velfærdsprisen var: 

 • Forbedrede klageveje via forbrug.dk – Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 • Det Fælles Medicinkort (FMK) – National Sundheds-it
 • Patientkufferten – Odense Universitetshospital

”De nominerede til velfærdsprisen formår både at frigøre ressourcer til kerneydelserne på velfærdsområderne og sætte den enkelte borgers velfærdsbehov og retssikkerhed i centrum”, fortæller dommer Louise Gade, der er vicedirektør for HR på Århus Universitet og tidligere borgmester for Aarhus Kommune.

”Det er desuden interessant, hvordan en kobling mellem de nominerede løsninger til velfærdsprisen tilsammen skaber en langt mere effektiv og sammenhængende offentlig sektor centreret om brugerens behov” siger Louise Gade.

Vinderen blev Det Fælles Medicinkort (FMK) fra National Sundheds-it;

”Det Fælles Medicinkort indeholder et bredt samfundsperspektiv i forhold til at øge kvaliteten betragteligt i sundhedsydelserne, fordi medicinkortet markant reducerer fejlprocenten og dermed øger patientsikkerheden. Løsningen bidrager til øget gennemsigtighed i forbindelse med medicinering både nationalt og internationalt, da medicinkortet kan give udenlandske læger mulighed for at se danske borgeres aktuelle medicinering, når borgeren konsulterer en udenlandsk læge fx under ferieophold i udlandet. Derudover er det imponerende, at løsningen er implementeret i sundhedssystemets komplekse systemlandskab, der indeholder utroligt mange integrationer”, siger Keld Jersild Olsen fra HP.

 


Vindere af Digitaliseringsprisen 2010

vindere_2.jpg

Borgerprisen til Rudersdal Kommune

Vinder af Borgerprisen 2010 er Rudersdal Kommune, som har udviklet en helt ny MobilRude-løsning, der giver borgere, børn og medarbejdere i kommunen adgang til relevant, personaliseret information via mobiltelefonen. Det kan handle om meddelelser fra daginstitutionen, information fra hjemmeplejen til pårørende, skoleskema og lektier til eleverne, affaldsafhentning m.v. 

Løsningen har fokus på at udbygge de kanaler, kommunen bruger til at give borgerne relevant information, og er en del af et bevidst strategisk fokus på borger- og medarbejderinddragelse i udviklingen af nye løsninger.
De øvrige nominerede til borgerprisen var Københavns Kommune, med eFlyt projektet, en moderne selvbetjeningsløsning som gør at størsteparten af sagsgangene når borgere skifter bopæl nu kan foregå fuldautomatisk, uden involvering af kommunens medarbejdere, og Hillerød Hospital, for en dedikeret PatientPortal inden for kronikerområdet og obstretrikken, der bl.a. understøtter at dele af behandlingen kan foregå i eget hjem.


Virksomhedsprisen til SKAT

SKAT vinder Virksomhedsprisen 2010 for sit store e-indkomst projekt. Der er tale om et af de væsentligste fælles dataregistre i den offentlige sektor, med detaljeret information om alle danskeres indkomstforhold.

Systemet giver grundlag for en række nye digitale selvbetjeningsløsninger, som dels rummer et stort effektiviseringspotentiale for det offentlige, dels mindsker bøvlet for den enkelte borger. eIndkomst har desuden, med sin høje grad af automatisering i forhold til indberetninger m.v., været en stærk katalysator for digitaliseringen af private virksomheders interne administration. Perspektivet rækker dermed langt udover den offentlige sektor.

Den anden nominerede til virksomhedsprisen var ATP for et projekt med fokus på digitalisering af sagsbehandlings- og betalingsflow omkring Arbejdsgivernes Elevrefusion. 
 

Specialprisen til Økonomistyrelsen

Økonomistyrelsen vandt Specialprisen 2010 for sin RejsUd løsning, som digitaliserer og standardiserer arbejdsgangene omkring rejseafregning på tværs af statens institutioner. Systemet strømliner processen og sikrer en nemmere registrering af rejseudgifter.

RejsUd illustrerer hvordan digitalisering koblet sammen med en gennemtænkt standardisering af processer, der tidligere var meget fragmenterede og uensartede, kan give store forretningsmæssige besparelser. Forventningen er således besparelser i størrelsesordenen 17 mio. kr. på tværs af de ca. 150 statslige institutioner.

FOTdanmark og Arbejdsdirektoratet var også nominerede. FOTdanmark for et digitalt samarbejde mellem kommunerne og Kort- og Matrikelstyrelsen om etablering og vedligeholdelse af et sæt geodata, der kan udgøre et fælles geografisk administrationsgrundlag, og Arbejdsdirektoratet for et ekspertsystem til understøttelse af de kommunale sagsbehandlere på sygedagpengeområdet.

 De to øvrige nominerede til prisen var hhv. Økonomistyrelsen og ATP for projekterne ’NemKonto for private udbetalere’ og ’Samlet Betaling’, der begge gør betalingen mellem virksomheder, offentlige systemer og borgere lettere.

 


Vindere af Digitaliseringsprisen 2009

vindere_3.jpg

Borgerprisen til Sygehus Sønderjylland

Vinder af Borgerprisen 2009 er Sygehus Sønderjylland, som har udviklet et telemedicinsk samarbejde mellem speciallæger og sygeplejersker i forbindelse med behandlingen af patienter med kroniske sår. Projektet kaldes ”Sår i Syd”.

Løsningen har flyttet faggrænser, så sygeplejersker i dag udfører opgaver, som tidligere var lægernes. Sønderjylland er pioner på dette område. Patienter, ofte ældre med lange og komplekse forløb, oplever markant forbedret kvalitet i behandlingen.

Udover Sygehus Sønderjylland var de nominerede til prisen Frederiksberg Kommune, som har udviklet elektronisk pasfornyelse og Gentofte Kommune, som med ’BørneGenvej’ giver forældre digital adgang til informationer om deres børns hverdag fra de pågældende institutioner.
 

Virksomhedsprisen til IT- og Telestyrelsen

IT- og Telestyrelsen vinder Virksomhedsprisen 2009 for at have udviklet ’NemHandel’. NemHandel gør det muligt for små og mellemstore virksomheder at udveksle dokumenter som fx fakturaer. 

Konceptet er et vigtigt element i det daglige samspil mellem den offentlige og private sektor. Systemet har allerede udskrevet mere end 70.000 fakturaer, og vækstpotientalet er utroligt stort, fordi der findes så mange private leverandører til det offentlige.  

De to øvrige nominerede til prisen var hhv. Økonomistyrelsen og ATP for projekterne ’NemKonto for private udbetalere’ og ’Samlet Betaling’, der begge gør betalingen mellem virksomheder, offentlige systemer og borgere lettere.
 

Samarbejdsprisen til Region Syddanmark

Region Syddanmark fik overrakt Samarbejdsprisen 2009 på baggrund af sin indsats med at integrere regionens sygehuses elektroniske patientjournalsystemer med kommunernes omsorgssystemer. 

”Mere end 30.000 slutbrugere anvender samarbejdet. Regionens projekt giver, eksempelvis i Fredericia Kommune, kvantitative gevinster og øget borgerfokus, når kommune, sygehuse, praktiserende læger, apoteker mv. arbejder sammen. Præcis digital kommunikation afløser i mange tilfælde manuel kontakt og telefon. 

Den Digitale Taskforce/Finansministeriet og IT- og Telestyrelsen var også nominerede med projekterne ’Den fællesoffentlige FORM-redaktion’ og ’Borger.dk’.

 


Vindere af Digitaliseringsprisen 2007

vindere_4.jpg

Rejseplanen vandt Borgerprisen 2007 for at være en etableret succes blandt borgerne, samtidig med at den løbende videreudvikles. Senest er Rejseplanen lanceret som tjeneste til mobiltelefonen. Portalens interface er meget brugervenlig, og tre-fem pct. af brugerne angiver, at de ikke ville foretage en rejse med toget, hvis de havde været foruden Rejseplanen.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med digital indberetning af syge- og barselsdagpenge vandtLedelsesprisen 2007. Løsningen har omlagt arbejdsprocesser i det private og offentlige og dermed forbedrede vilkår for ledelse, kvalitet og økonomi. Fejlprocenten i indberetninger er styrtdykket fra 50 pct. til næsten 0 pct. pga. denne løsning, og det tager fem minutter i dag mod 20 minutter tidligere.

MedCom vandt Samarbejdsprisen 2007 for Det Danske Sundhedsdatanet, som bygger på tværgående digitale initiativer med sygehusvæsenet. MedCom har i mere end 20 år samarbejdet med sundhedssektorens parter om øget digital kommunikation, og resultatet er et markant kvalitetsløft og store besparelser i tid, materiale og porto til glæde for patienterne. 

Frederiksberg Kommune fik Specialprisen for e-valg. Kommunen har gennemført tre digitale valg til Ældreråd, Integrationsråd og kommunalvalg, og erfaringerne viser øget valgdeltagelse på 10 pct., reduceret ressourceforbrug samt god service og sikkerhed. Ifølge dommerpanelet kan løsningen være katalysator for e-valg på højere niveauer som fx folketingsvalg.