Vinder af Effektiviseringsprisen 2016

Region Syddanmark viser med projektet Teletolkning, hvordan klog anvendelse af teknologi kan give reel effektivisering. Projektet giver en markant kvalitetsforbedring af tolkefunktionen ved at lette adgangen til kvalificeret tolkning og ved at tolkningen i højere grad kan foregå på borgernes præmisser. Ligedes giver projektet en betydelig besparelse i både tid og ressourcer for alle involverede, også borgerne. Projektet illustrerer hvor vigtigt det er, at digitaliseringen står på to ben: Både kvalitet og effektivitet, og at den skal give værdi for alle interessenter, både det offentlige selv, medarbejderne, og borgerne og virksomhederne.

Læs mere om tidligere års vindere

 

 

Vinder af Velfærdsprisen 2016

Større selvhjulpenhed, større værdighed og større velfærd for borgerne er nøgleord for Hjørring Kommunes projekt. Projektet viser, hvordan sensorteknologi og indlejret teknologi kan bruges til at målrette og forbedre behandling og pleje. Her skal ikke udfyldes skemaer og foretages manuelle kontroller. Data opsamles automatisk, direkte og i realtid, uden gener for borgeren. Og data bruges både til individuel tilpasning af indsatsen over for den enkelte borger og til mere overordnet at udvikle den måde indsatsen tilrettelægges og leveres på. 

Læs mere om tidligere års vindere

 

Vinder af Dommernes Specialpris 2016

Hjørring Kommune bryder med projektet Book en byggesagsbehandler vanetænkningen og vender de almindelige antagelse om digitalisering på hovedet. Projektet viser, at det på nogle områder kan være mere fornuftigt at tage en snak med borgeren først, før han eller hun giver sig i kast med at betjene sig selv, frem for i enhver situation at skubbe de digitale løsninger frem som det første, borgeren skal i lag med. Projektet tager udgangspunkt i borgerne og virksomhedernes reelle behov og forudsætninger, frem for i systemets forståelse eller i de teknologiske muligheder. Når man har haft en god snak med den potentielle bygherre, ansigt-til-ansigt eller over telefonen, får man bedre ansøgninger, en mere effektiv ansøgningsproces, et bedre samarbejde med bygherrer og færre afslag.

Læs mere om tidligere års vindere