Vinder af Effektiviseringsprisen 2017

Med netprøver har Styrelsen for It og Læring simplificeret arbejdet med skriftlige prøver for elever, lærere, censorer og det administrative personale på ungdomsuddannelser. Styrelsen har gennemført en væsentlig forenkling af processerne for skriftlige prøver og opnået markante besparelser. Hele værdikæden fra start til slut er digitaliseret, inklusiv automatisk plagiatkontrol som ikke ville være muligt analogt. Netprøver er en løsning, der bare ikke må fejle, og det er blandt andet adresseret ved at understøtte skalerbarhed og robusthed over for spidsbelastninger ved at tænke brugen af cloud ind i løsningen.

Læs mere om tidligere års vindere

 

 

Vinder af Velfærdsprisen 2017

Med Familiedialog viser Helsingør Kommune, hvordan teknologien kan bruges til at skabe større sammenhæng, transparens og overblik i forhold til udsatte borgere på tværs af fagområder, understøtte samarbejdet omkring og inddragelse af borgerne samt nedbryde siloerne mellem de faggrupper, der er involveret i indsatsen omkring den enkle familie. Løsningen har bidraget til en langt hurtigere indsats for og med de berørte familier og i en række tilfælde dermed foregrebet senere at skulle gennemføre mere indgribende og omkostningstunge tiltag. 

Læs mere om tidligere års vindere

 

Vinder af Dommernes Specialpris 2017

Med ”Familiens Livssituation” viser Statsforvaltningen vejen for, hvordan man kan skabe større sammenhæng og helhed for borgere i en vanskelig situation gennem digital understøttelse af sammenhængende borgerforløb. De har tænkt i hele servicerejsen og har taget ansvar for at skabe sammenhæng uden for eget opgaveområde og på den måde bidraget til at genintroducere noget af den helhedstækning, som til en vis grad er gået tabt i digitaliseringen. Samtidig har de opnået både markante kvalitets- og effektivitetsforbedringer.

Læs mere om tidligere års vindere