Tilmeldingsfrist: 8. februar 2017


Sådan er processen:

  • Læs vurderingskriterierne for de tre priser grundigt (du finder dem under menuen "Tilmeld" øverst på siden)
  • Udfyld formularen nedenfor med alle de oplysninger, der bedes om. Evt. supplerende materiale kan fremsendes pr. mail, men vi kan ikke love, at det komme til at indgå i bedømmelsen.
  • Du får en kvittering for modtagelse af din ansøgning inden for en uge.
  • De nominerede får direkte besked i uge 9.
  • Priserne uddeles på Digitaliseringskonferencen ’Offentlig digitalisering 2017’  i Aarhus i uge 12.

Eventuelle spørgsmål om ansøgningsproceduren kan sendes til: Søren Skaarup, Senior Konsulent, Rambøll Management Consulting på mail digitaliseringsprisen@ramboll.com

 
Om jeres projekt
Ansvarlig projektleder/ kontaktperson:
Ansvarlig leder:
Det tilmeldte projekt
Projektkategori
Sæt kryds herunder
(Hvad har været den bærende idé bag projektet/ Hvad er visionen og det strategiske mål, som initiativet skal forfølge?)
(Beskriv projektet: Hvordan skal projektet bidrage til at opnå bedre service, ressourcebesparelser, brugertilfredshed, mere fleksible arbejdsgange etc.? Hvilke resultater skal projektet opnå, for at det er en succes?)
(Hvem retter projektet sig mod - hvem og hvor mange bliver direkte involveret/påvirket af projektet? Hvilken gruppe medarbejdere og borgere bliver berørt af projektet?)
(Er der tale om et samarbejdsprojekt mellem flere myndigheder, der kan være med til at sikre organisatorisk forankring? Angiv hvilke myndigheder der er involveret i projektets implementering)
(måned, år - Skriv gerne en tidsplan)
(måned, år)
(Hvilke effekter fx i form af bedre service, ressourcebesparelser, brugertilfredshed, mere fleksible arbejdsgange etc. har projektet bidraget til på nuværende tidspunkt)
(Hvordan forventes projektet inden for en treårig periode at skabe bedre service, ressourcebesparelser, brugertilfredshed, mere fleksible arbejdsgange etc.)
(Tekniske: Fx i form af komplicerede systemintegrationer, Organisatoriske: Fx at det var svært at forankre løsningen i organisationen, Juridiske barrierer: Fx at lovgivningen har gjort det svært at udvikle løsningen præcist efter brugerens ønsker, Andre udfordringer som projektet er stødt på.)
(Kan løsningen i sin nuværende form udbredes til andre områder eller kan dele fx funktionalitet, metodikker eller andet, anvendes på anden vis inden for andre områder?)
(Send gerne et billede eller andet som dokumentation til digitaliseringsprisen@ramboll.com)
(Vedlæg også gerne andet beskrivende materiale som link)