Vinde_sammenhæng


Holbæk Sygehus, Region Sjælland

Virtuelle konsultationer

Om projektet

Med virtuelle konsultationer har Holbæk Sygehus gjort deres tværfaglige sundhedsindsats tilgængelig ude hos den enkelte borger. Løsningen er tænkt udefra og ind, med patienten som udgangspunkt. Den forbinder borgere, pårørende og sundhedspersonale på tværs af specialer og geografisk placering. Borgerne sparer transporttid og kan have konsultationen, der hvor det passer dem, regionen sparer transportomkostninger, og konsultationerne bliver mere målrettede og effektive.

Vinder_genbrug_kom

Genbrugsprisen, kommuner

OS2 - Offentligt Digitaliseringsfællesskab for OS2

Offentligt Digitaliseringsfællesskab

I OS2 samarbejder 65 kommuner og andre offentlige myndigheder om udviklingen af genbrugelige digitale løsninger. Den software, der udvikles, er open-source. Den udvikles i frivillige samarbejder mellem interesserede kommuner, og efterfølgende kan andre koble sig på, som de har lyst og bygge videre på løsningerne, hvis de har behov for det. OS2 giver kommunerne en kort vej fra idé til handling, og en solid struktur for vedligeholdelse og videreudvikling af de løsninger der opnår tilslutning.

Vinder_innovation


Rigspolitiet

Søgeapp

Om projektet

Rigspolitiets søgeapp samler adgangen til en lang række datakilder direkte i den enkelte betjents smartphone. Derved undgås mange tusinde opkald til vagtcentralen, man behøver ikke at tage i forvejen kendte personer med på stationen for identifikation, og man kan reagere hurtigere på data, man får i situationen. Løsningen gør det muligt for en stor gruppe af offentlige medarbejdere at løse kritiske samfundsopgaver på nye måder, i marken, og øger både kvaliteten og effektiviteten i løsningen af opgaverne.

Vinder_genbrug_reg

Genbrugsprisen, regioner

Odense Universitetshospital og Rigshospitalet

Obstetrisk oplysningsskema

Det obstetriske oplysningsskema bruger data fra de gravide selv til at tilrettelægge det optimale barselsforløb, blandt andet på baggrund af automatiske analyser af data. Disse data bruges desuden som udgangspunkt for samtaler med jordemødre og andre den gravide møder i sit forløb. Løsningen bygger videre på arbejde udført i Region Hovedstaden, som nu også selv tager den videreudviklede løsning i brug. Løsningen er dermed et godt eksempel på, at genbrug kan være cirkulært og gensidigt.

Vinder_implenterings


Københavns Kommune

RPA-platform

Om projektet

Med RPA-platformen har Københavns Kommune gjort det muligt for forvaltningerne hurtigt at konstruere softwarerobotter inden for velgennemtænkte tekniske, organisatoriske og styringsmæssige rammer. Den anvendte udviklingsmodel sikrer en høj agilitet og hurtig levering, og rammerne sikrer en høj datasikkerhed og en positiv businesscase for hver enkelt robot. Samtidigt er der realiseret store konkrete ressourcebesparelser på en lang række processer i alle forvaltninger.