Vurderingskriterier

I vurdering af den enkelte ansøgning anvendes nedenstående vurderingskriterier af point. Hver ansøgning vurderes i forhold til det enkelte kriterium og tildeles en score på en skala på en skala fra 1-3 (hvor tre er det højeste)


Kriterier for tildeling af Effektiviseringsprisen

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed, som har implementeret og lanceret en digital løsning/service, der har givet en markant effektiviseringsgevinst for organisationen eller sektoren. Dette skal være dokumenteret gennem opstilling af business case. Effektivisering handler også om kvalitet. Derfor skal brugerværdien og brugeroplevelsen fortsat være i top, og løsningen/servicen skal have et helhedsorienteret og servicedrevet fokus, der bidrager til at skabe en mere sammenhængende offentlig sektor med borgeren/virksomheden i centrum.

  1. Ressourcebesparende
  2. Brugertryghed og borgerværdi
  3. Kvalitet i borgerrejsen
  4. Samskabelsespotentiale

1) Ressourcebesparende

Det skal dokumenteres, at der er opnået en økonomisk gevinst i form af færre ressourcer anvendt på at producere ydelsen i samme eller bedre kvalitet. Dette skal være dokumenteret i en business case. Det vægtes, at man kan vise, at der er tænkt i omkostninger og gevinster i hele værdikæden. Derudover vægtes det også, at ressourcerne bruges på en mere intelligent måde, så eksisterende ressourcer udnyttes bedre, fx når det drejer sig om offentlige data.

2) Brugertryghed og borgerværdi

Det skal kunne dokumenteres, at løsningen/servicen skaber værdi for borgeren/virksomheden eller andre, løsningen er rettet mod. Udgangspunktet skal være den virkelighed, modtageren har, og løsningen/servicen skal således tegne et udefra-og-ind perspektiv. Graden af brugervenlighed og brugertryghed spiller også en central rolle, dvs. løsningen/servicen skal fx være nem og intuitiv at betjene for den målgruppe, den er rettet i mod, og løsningen skal være blevet til i tæt samspil med brugerne. Derudover skal løsningen/servicen også rumme en grad af innovation, således at den indeholder noget nyt og anderledes, der skaber værdi for modtageren.

3) Kvalitet i borgerrejsen

Løsningen/servicen skal gerne i højere grad understøtte den samlede værdikæde, så fokus er flyttet fra at optimere i ”egen silo” til at indtænke hele værdikæden såvel digitalt som ikke-digitalt. Det sætter krav til samarbejde på tværs af interne og eksterne organisationsgrænser. Udgangspunktet er ikke alene den enkelte myndigheds eller institutions behov, men brugerens, og således skal løsningen/servicen baseres på et helhedsorienteret udefra-og-ind perspektiv med fokus på den værdi borgeren oplever.

4) Samskabelsespotentiale

Løsningen skal gerne kunne skaleres og dermed have et bredere anvendelsespotentiale. Der lægges særlig vægt på om løsningen kan aktivere ressourcer hos borgere og virksomheder. Samskabelseselementet kan både have en besparelseseffekt eller en effekt i form af øget kvalitet og samfundsværdi. Her handler det både om den enkelte løsning, dvs. at flere målgrupper kan anvende den, og om, at metodikke kan udbredes og anvendes i andre kontekster, således at det ikke nødvendigvis er en direkte overførelse af løsningen, men blot komponenter af den.


Kriterier for tildeling af Velfærdsprisen

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed, som har implementeret og lanceret en løsning/service, der ved hjælp af teknologi har digitaliseret velfærden eller dele af velfærden og tilvejebragt en mærkbar serviceforbedring, der har skabt øget mobilitet, tryghed, inddragelse og trivsel for borgeren.

  1. Oplevet velfærdsværdi og tryghed
  2. Teknolgi og borger interaktion
  3. Ressourcebesparende og værdiskabene
  4. Udbredelsespotentiale

1) Oplevet velfærdsværdi og tryghed

Løsningen/servicen skal levere velfærd, dvs. både materielle og ikke-materielle goder som fx tryghed, mobilitet og trivsel på en måde, der højner borgerens oplevelse af velfærden og også gerne inddrager borgeren på en meningsfuld måde i løsningen af opgaven. Fokus er her på de kvalitative aspekter af velfærden, dvs. de emotionelle og relationelle aspekter af velfærdsoplevelsen.

2) Teknologi og borger interaktion

Velfærden skal leveres ved hjælp af teknologi, der bidrager til digitalisering af elementer af velfærden. Fokus skal her være på, at teknologien bidrager til at forbedre den eksisterende velfærd. Teknologien skal anvendes innovativt, dvs. teknologien skal kunne anvendes på en ny og anderledes måde, der skaber værdi for borgeren. Der lægges her vægt på, at løsningen/servicen er brugervenlig, dvs. at den er nem og intuitiv at bruge, og at den er udviklet i tæt samspil med dem, der skal anvende den.

 

3) Ressourcebesparende og værdiskabene

Det skal dokumenteres, at der er opnået en økonomisk gevinst i form af færre ressourcer anvendt på at producere ydelsen i samme eller bedre kvalitet. Dette skal være dokumenteret i en business case. Det vægtes, at man kan vise, at der er tænkt i omkostninger og gevinster i hele værdikæden. Derudover vægtes det også, i hvilket omfang det kan dokumenteres, hvilken værdi der skabes for borgeren og for samfundet.

4) Udbredelsespotentiale

Løsningen skal kunne skaleres og dermed kunne anvendes af flere. Her handler det både om den enkelte løsning, dvs. at flere målgrupper kan anvende den. Det kan også være, at metodikken og funktionaliteten kan udbredes og anvendes i andre kontekster, således at det ikke nødvendigvis er en direkte overførelse af løsningen, men blot komponenter af denne.

Kriterier for tildeling af Dommernes specialpris

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed, som har implementeret og lanceret en løsning/service, der ved hjælp af teknologi har digitaliseret velfærden eller dele af velfærden og tilvejebragt en mærkbar serviceforbedring, der har skabt øget mobilitet, tryghed, inddragelse og trivsel for borgeren.

Tildeling af dommernes specialpris finder sted på baggrund af dommernes vurdering ud fra ovenstående. Når du tilmelder dit projekt til konkurrencen om Effektiviseringsprisen eller Velfærdsprisen, kan du samtidig anføre, hvorfor løsningen har særlige kvaliteter eller på anden måde skiller sig ud og derfor bør komme i betragtning til Dommernes specialpris.

Dommernes specialpris er speciel på mange måder. Derfor er kriterierne heller ikke fastlagt fra begyndelsen, da dommerne ønsker at hylde det særlige visionære og innovative – hvad end det så er. Det er således disse overordnede parametre, løsningen/servicen vurderes ud fra.