2019-05.png
KMD_2.jpg
Linkedin_grafik.png
dommerpanel_grafik.png
tidligere_vindere_grafik.png
2019-05.png

Digitaliseringsprisen 2019


Digitaliseringsprisen øger opmærksomheden på succesfulde og værdiskabende Digitaliseringsinitiativer i den offentlige sektor. Ved at præmiere konkrete projekter belønner prisen foregangseksempler, der gavner samfund og borgere, eksempler som inspirerer andre til nye visioner og initiativer.


Se vinderne her

SCROLL DOWN

Digitaliseringsprisen 2019


Digitaliseringsprisen øger opmærksomheden på succesfulde og værdiskabende Digitaliseringsinitiativer i den offentlige sektor. Ved at præmiere konkrete projekter belønner prisen foregangseksempler, der gavner samfund og borgere, eksempler som inspirerer andre til nye visioner og initiativer.


Se vinderne her

 
inno-8.png
 

Innovationsprisen

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed som, ved at udnytte digitaliseringens potentialer, markant har transformeret måden opgaver tænkes og løses på og dermed bidraget til at tænke myndighedsudøvelse, velfærdsproduktion og offentlig service på helt nye måder.
Der lægges vægt på at innovationen har skabt konkrete resultater og at innovationens ”produkter” er i drift. Der lægges desuden vægt på at innovationen har et potentiale for at kunne udbredes til andre offentlige myndigheder/ virksomheder.

 
sammenhængsprisen_1-8.png
 

Sammenhængsprisen

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed som har gennemført et digitaliseringsprojekt, der har bidraget til at gøre den offentlige sektor mere overskuelig og sammenhængende for borgere eller virksomheder eller på anden måde markant har gjort kontakten til institutionen eller myndigheden lettere for dem, markant har forbedret servicen, eller forbedret borgernes retssikkerhed, mobilitet, tryghed og trivsel. Der lægges vægt på at borgernes / virksomhedernes oplevelser og vurderinger i videst muligt omgang er dokumenterede.

implementeringsprisen_3-8.png
 

Implementeringsprisen

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed som har gennemført et vellykket digitaliseringsprojekt med udgangspunkt i en veldokumenteret gevinstrealiseringsplan hvor relevante kvalitative omkostninger/gevinster er medtænkt, og hvor de berørte medarbejdere, borgere eller virksomheder i vidt omfang er blevet hørt og inddraget. Der lægges desuden vægt på at effekter og gevinster er målt og dokumenteret, at projektets ”produkter” er i drift og at der er sket en vellyket overdragelse fra projektet til organisationen.

 
genbrugsprisen.png
 

Genbrugsprisen

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed, som har haft succes med at tage en digital velfærdsløsning eller en ny teknologisk løsning i brug på baggrund af erfaringer gjort i en anden offentlig institution eller myndighed. Der lægges desuden vægt på, at løsningen har resulteret i konkrete forbedringer til gavn for borgere, virksomheder og/eller medarbejdere.

 

Fælles for alle priserne er at det tæller positivt hvis projekterne også opfylder en eller flere af følgende kriterier:

  • Har strategisk betydning for organsationen, sektoren (stat, region, kommune) eller den offentlige sektor i bred forstand, og for den måde kerneydelserne leveres på.

  • Bidrager til at øge effektiviteten i serviceleverancen uden at der gås på kompromis med kvaliteten i opgaveløsningen.

  • Bidrager til at styrke datasikkerheden, gerne på en måde der øger trygheden hos borgere og virksomheder.

  • Bidrager til at øge digital inklusion.

 

 
 
prisen1.png
 

Hvem kan stille op?

Digitaliseringsprisen er åben for alle offentlige virksomheder og institutioner, der har vist nye veje inden for it-udnyttelse i det offentlige. Der konkurreres i fire priskategorier: Innovationsprisen, Implementeringsprisen, Sammenhængsprisen og Genbrugsprisen.

 

 

Baggrund

Digitaliseringsprisen 2019 er et initiativ fra Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner, Djøf, Rambøll, KMD, DANSK IT og Charlie Tango.

Digitaliseringsprisen er tidligere blevet uddelt i 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018.

 

prisen3.png
 

Godt at vide

Efter fristens udløb kvalificerer Rambøll tilmeldingerne og nominerer tre projekter i hver kategori. De nominerede fremlægges for en dommerkomité, der består af en række eksperter, som afgør konkurrencen. Dommerkomiteen udvælger vinderne, og priserne overrækkes på konferencen:

Offentlig digitalisering 2019, den 13.-14. marts 2019. 

KMD_2.jpg

Vinderne 2019


Vinderne 2019


Unknown-11.png

Holbæk Sygehus, Region Sjælland

Virtuelle konsultationer 

Unknown-7.png

OS2

Offentligt Digitaliseringsfællesskab

Unknown-10.png

Rigspolitiet

Søgeapp

Unknown-8.png

Odense Universitetshospital og Rigshospitalet

Obstetrisk oplysningsskema

Unknown-9.png

Københavns Kommune

RPA-platform for digitale kollegaer i Københavns Kommune

 

Læs mere om vinderne her

Linkedin_grafik.png

Følg prisen på LinkedIn


Digitaliseringsprisen kan nemt følges på LinkedIn.

Her vil vi holde dig opdateret med info omkring selve prisen samt de faglige arrangementer, som interesserede gennem årets løb har mulighed for at deltage i.

Følg prisen på LinkedIn


Digitaliseringsprisen kan nemt følges på LinkedIn.

Her vil vi holde dig opdateret med info omkring selve prisen samt de faglige arrangementer, som interesserede gennem årets løb har mulighed for at deltage i.

Udvid dit professionelle netværk 

Tilslut dig netværket af digitale innovatører og medarbejdere, der går forrest i effektiviseringen af den offentlige sektor. Du får løbende informationer og nyheder om Digitaliseringsprisen og får en unik mulighed for at udvide dit professionelle netværk (medlemmer kan frit tilføje hinanden som forbindelser).

 

På LinkedIn kan du læse om de faglige arrangementer, der løbende bliver afholdt, samt møde andre med samme vision om en mere digital offentlig sektor. Ikke mindst vil du blive opdateret om Digitaliseringsprisen samt nyttig viden om aktiviteter.

 

dommerpanel_grafik.png

Dommerpanel


Dommerkomiteen sammensættes - som ved de foregående år - af en række uafhængige personligheder med indsigt i forvaltning og digitalisering. Rambøll Management Consulting forestår behandling og indstilling af ansøgere.

Dommerpanel


Dommerkomiteen sammensættes - som ved de foregående år - af en række uafhængige personligheder med indsigt i forvaltning og digitalisering. Rambøll Management Consulting forestår behandling og indstilling af ansøgere.

 
tomas.png

Tomas Therkildsen (formand)
Administrerende direktør,
DJØF
 

LinkedIn-profil

 

 
dommer_petermoerk.png

Peter Stensgaard Mørch
Administrerende direktør, Økonomiforvaltningen,
Københavns Kommune


LinkedIn-profil

 

dommer_andreas.png

Andreas Berggreen
Direktør,
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
 

LinkedIn-profil

dommer_sune.png

Sune Knudsen
Vicedirektør,
Dansk Design Center


LinkedIn-profil 

 

 
dommer_dortestigaard.png

Dorte Stigaard
Innovationsdirektør,
Aalborg Universitet


LinkedIn-profil

 

lisbeth.png

Lisbeth Knudsen
Chefredaktør,
Mandag Morgen og Altinget
 

LinkedIn-profil

tidligere_vindere_grafik.png

Tidligere vindere af digitaliseringsprisen


Digitaliseringsprisen er efterhånden blevet uddelt i en årrække. Her kan du læse om projekter, der har vundet tidligere år.

Tidligere vindere af digitaliseringsprisen


Digitaliseringsprisen er efterhånden blevet uddelt i en årrække. Her kan du læse om projekter, der har vundet tidligere år.

Vinder af Effektiviseringsprisen 2017

Med netprøver har Styrelsen for It og Læring simplificeret arbejdet med skriftlige prøver for elever, lærere, censorer og det administrative personale på ungdomsuddannelser. Styrelsen har gennemført en væsentlig forenkling af processerne for skriftlige prøver og opnået markante besparelser. Hele værdikæden fra start til slut er digitaliseret, inklusiv automatisk plagiatkontrol som ikke ville være muligt analogt. Netprøver er en løsning, der bare ikke må fejle, og det er blandt andet adresseret ved at understøtte skalerbarhed og robusthed over for spidsbelastninger ved at tænke brugen af cloud ind i løsningen.

Læs mere om tidligere års vindere

 

 

Vinder af Velfærdsprisen 2017

Med Familiedialog viser Helsingør Kommune, hvordan teknologien kan bruges til at skabe større sammenhæng, transparens og overblik i forhold til udsatte borgere på tværs af fagområder, understøtte samarbejdet omkring og inddragelse af borgerne samt nedbryde siloerne mellem de faggrupper, der er involveret i indsatsen omkring den enkle familie. Løsningen har bidraget til en langt hurtigere indsats for og med de berørte familier og i en række tilfælde dermed foregrebet senere at skulle gennemføre mere indgribende og omkostningstunge tiltag. 

Læs mere om tidligere års vindere

 

Vinder af Dommernes Specialpris 2017

Med ”Familiens Livssituation” viser Statsforvaltningen vejen for, hvordan man kan skabe større sammenhæng og helhed for borgere i en vanskelig situation gennem digital understøttelse af sammenhængende borgerforløb. De har tænkt i hele servicerejsen og har taget ansvar for at skabe sammenhæng uden for eget opgaveområde og på den måde bidraget til at genintroducere noget af den helhedstækning, som til en vis grad er gået tabt i digitaliseringen. Samtidig har de opnået både markante kvalitets- og effektivitetsforbedringer.

Læs mere om tidligere års vindere