digi18@3x.png
vindere_01.png
Linkedin_grafik.png
dommerpanel_grafik.png
tidligere_vindere_grafik.png
digi18@3x.png

Digitaliseringsprisen 2018


Digitaliseringsprisen øger opmærksomheden på succesfulde og værdiskabende Digitaliseringsinitiativer i den offentlige sektor. Ved at præmiere konkrete projekter belønner prisen foregangseksempler, der gavner samfund og borgere, eksempler som inspirerer andre til nye visioner og initiativer.


Se de nominerede her

SCROLL DOWN

Digitaliseringsprisen 2018


Digitaliseringsprisen øger opmærksomheden på succesfulde og værdiskabende Digitaliseringsinitiativer i den offentlige sektor. Ved at præmiere konkrete projekter belønner prisen foregangseksempler, der gavner samfund og borgere, eksempler som inspirerer andre til nye visioner og initiativer.


Se de nominerede her

 
inno-8.png

 

Innovationsprisen

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed som, ved at udnytte digitaliseringens potentialer, markant har transformeret måden opgaver tænkes og løses på og dermed bidraget til at tænke myndighedsudøvelse, velfærdsproduktion og offentlig service på helt nye måder.
Der lægges vægt på at innovationen har skabt konkrete resultater og at innovationens ”produkter” er i drift. Der lægges desuden vægt på at innovationen har et potentiale for at kunne udbredes til andre offentlige myndigheder/ virksomheder.

 

 

implementeringsprisen_3-8.png

 

Implementeringsprisen

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed som har gennemført et vellykket digitaliseringsprojekt med udgangspunkt i en veldokumenteret gevinstrealiseringsplan hvor relevante kvalitative omkostninger/gevinster er medtænkt, og hvor de berørte medarbejdere, borgere eller virksomheder i vidt omfang er blevet hørt og inddraget. Der lægges desuden vægt på at effekter og gevinster er målt og dokumenteret, at projektets ”produkter” er i drift og at der er sket en vellyket overdragelse fra projektet til organisationen.

 

 

sammenhængsprisen_1-8.png

 

Sammenhængsprisen

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed som har gennemført et digitaliseringsprojekt, der har bidraget til at gøre den offentlige sektor mere overskuelig og sammenhængende for borgere eller virksomheder eller på anden måde markant har gjort kontakten til institutionen eller myndigheden lettere for dem, markant har forbedret servicen, eller forbedret borgernes retssikkerhed, mobilitet, tryghed og trivsel. Der lægges vægt på at borgernes / virksomhedernes oplevelser og vurderinger i videst muligt omgang er dokumenterede.

Fælles for alle priserne er at det tæller positivt hvis projekterne også opfylder en eller flere af følgende kriterier:

  • Har strategisk betydning for organsationen, sektoren (stat, region, kommune) eller den offentlige sektor i bred forstand, og for den måde kerneydelserne leveres på.
  • Bidrager til at øge effektiviteten i serviceleverancen uden at der gås på kompromis med kvaliteten i opgaveløsningen.
  • Bidrager til at styrke datasikkerheden, gerne på en måde der øger trygheden hos borgere og virksomheder.
  • Bidrager til at øge digital inklusion.

 

 
 
prisen1.png
 

Hvem kan stille op?

Digitaliseringsprisen er åben for alle offentlige virksomheder og institutioner, der har vist nye veje inden for it-udnyttelse i det offentlige. Der konkurreres i tre priskategorier: Innovationsprisen, Implementeringsprisen og Sammenhængsprisen.

 

 

Baggrund

Digitaliseringsprisen 2018 er et initiativ fra Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner, Djøf, Rambøll, KMD, DANSK IT og Charlie Tango.

Digitaliseringsprisen er tidligere blevet uddelt i 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 og 2017.

 

prisen3.png
 

Godt at vide

Efter fristens udløb kvalificerer Rambøll tilmeldingerne og nominerer tre projekter i hver kategori. De nominerede fremlægges for en dommerkomité, der består af en række eksperter, som afgør konkurrencen. Dommerkomiteen udvælger vinderne, og priserne overrækkes på konferencen:

Offentlig digitalisering 2018, den 14.-15. marts 2018. 

vindere_01.png

Vinderne 2017


Vinderne 2017


badges_vindervelfaerd.png

Styrelsen for IT og læring

Netprøver.dk

 

Helsingør Kommune 

Familiedialog

Statsforvaltningen

Familiens livssituation

 

Læs mere om vinderne her

Linkedin_grafik.png

Følg prisen på LinkedIn


Digitaliseringsprisen kan nemt følges på LinkedIn.

Her vil vi holde dig opdateret med info omkring selve prisen samt de faglige arrangementer, som interesserede gennem årets løb har mulighed for at deltage i.

Følg prisen på LinkedIn


Digitaliseringsprisen kan nemt følges på LinkedIn.

Her vil vi holde dig opdateret med info omkring selve prisen samt de faglige arrangementer, som interesserede gennem årets løb har mulighed for at deltage i.

Udvid dit professionelle netværk 

Tilslut dig netværket af digitale innovatører og medarbejdere, der går forrest i effektiviseringen af den offentlige sektor. Du får løbende informationer og nyheder om Digitaliseringsprisen og får en unik mulighed for at udvide dit professionelle netværk (medlemmer kan frit tilføje hinanden som forbindelser).

 

På LinkedIn kan du læse om de faglige arrangementer, der løbende bliver afholdt, samt møde andre med samme vision om en mere digital offentlig sektor. Ikke mindst vil du blive opdateret om Digitaliseringsprisen samt nyttig viden om aktiviteter.

 

dommerpanel_grafik.png

Dommerpanel


Dommerkomiteen sammensættes - som ved de foregående år - af en række uafhængige personligheder med indsigt i forvaltning og digitalisering. Rambøll Management Consulting forestår behandling og indstilling af ansøgere.

Læs interviews med dommerne her

Dommerpanel


Dommerkomiteen sammensættes - som ved de foregående år - af en række uafhængige personligheder med indsigt i forvaltning og digitalisering. Rambøll Management Consulting forestår behandling og indstilling af ansøgere.

Læs interviews med dommerne her

 
15acf6e copy.jpg

Lisa Herold Ferbing
Formand,
DJØF
 

LinkedIn-profil

 

 
dommer_petermoerk.png

Peter Stensgaard Mørch
Administrerende direktør, Økonomiforvaltningen,
Københavns Kommune


LinkedIn-profil

 

dommer_andreas.png

Andreas Berggreen
Direktør,
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
 

LinkedIn-profil

dommer_sune.png

Sune Knudsen
Vicedirektør,
Dansk Design Center


LinkedIn-profil 

 

 
dommer_dortestigaard.png

Dorte Stigaard
Koncerndirektør,
Region Nordjylland


LinkedIn-profil

 

dommer_casper.png

Casper Klynge
Tech-ambassadør,
Udenrigsministeriet
 

LinkedIn-profil

tidligere_vindere_grafik.png

Tidligere vindere af digitaliseringsprisen


Digitaliseringsprisen er efterhånden blevet uddelt i en årrække. Her kan du læse om projekter, der har vundet tidligere år.

Tidligere vindere af digitaliseringsprisen


Digitaliseringsprisen er efterhånden blevet uddelt i en årrække. Her kan du læse om projekter, der har vundet tidligere år.

Vinder af Effektiviseringsprisen 2016

Region Syddanmark viser med projektet Teletolkning, hvordan klog anvendelse af teknologi kan give reel effektivisering. Projektet giver en markant kvalitetsforbedring af tolkefunktionen ved at lette adgangen til kvalificeret tolkning og ved at tolkningen i højere grad kan foregå på borgernes præmisser. Ligedes giver projektet en betydelig besparelse i både tid og ressourcer for alle involverede, også borgerne. Projektet illustrerer hvor vigtigt det er, at digitaliseringen står på to ben: Både kvalitet og effektivitet, og at den skal give værdi for alle interessenter, både det offentlige selv, medarbejderne, og borgerne og virksomhederne.

Læs mere om tidligere års vindere

 

 

Vinder af Velfærdsprisen 2016

Større selvhjulpenhed, større værdighed og større velfærd for borgerne er nøgleord for Hjørring Kommunes projekt. Projektet viser, hvordan sensorteknologi og indlejret teknologi kan bruges til at målrette og forbedre behandling og pleje. Her skal ikke udfyldes skemaer og foretages manuelle kontroller. Data opsamles automatisk, direkte og i realtid, uden gener for borgeren. Og data bruges både til individuel tilpasning af indsatsen over for den enkelte borger og til mere overordnet at udvikle den måde indsatsen tilrettelægges og leveres på. 

Læs mere om tidligere års vindere

 

Vinder af Dommernes Specialpris 2016

Hjørring Kommune bryder med projektet Book en byggesagsbehandler vanetænkningen og vender de almindelige antagelse om digitalisering på hovedet. Projektet viser, at det på nogle områder kan være mere fornuftigt at tage en snak med borgeren først, før han eller hun giver sig i kast med at betjene sig selv, frem for i enhver situation at skubbe de digitale løsninger frem som det første, borgeren skal i lag med. Projektet tager udgangspunkt i borgerne og virksomhedernes reelle behov og forudsætninger, frem for i systemets forståelse eller i de teknologiske muligheder. Når man har haft en god snak med den potentielle bygherre, ansigt-til-ansigt eller over telefonen, får man bedre ansøgninger, en mere effektiv ansøgningsproces, et bedre samarbejde med bygherrer og færre afslag.

Læs mere om tidligere års vindere