forside_intro_med_logo copy 2.png
digivindere2016.png
Linkedin_grafik.png
dommerpanel_grafik.png
tidligere_vindere_grafik.png
forside_intro_med_logo copy 2.png

Digitaliseringsprisen 2016


Digitaliseringsprisen øger opmærksomheden på succesfulde og værdiskabende Digitaliseringsinitiativer i den offentlige sektor. Ved at præmiere konkrete projekter belønner prisen foregangseksempler, der gavner samfund og borgere, eksempler som inspirerer andre til nye visioner og initiativer.


Læs om årets vindere 2016 her

SCROLL DOWN

Digitaliseringsprisen 2016


Digitaliseringsprisen øger opmærksomheden på succesfulde og værdiskabende Digitaliseringsinitiativer i den offentlige sektor. Ved at præmiere konkrete projekter belønner prisen foregangseksempler, der gavner samfund og borgere, eksempler som inspirerer andre til nye visioner og initiativer.


Læs om årets vindere 2016 her

effektiviseringsprisen_circle.png
 

Effektiviseringsprisen

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed, som har implementeret og lanceret en digital løsning/service, der har givet en markant effektiviseringsgevinst for organisationen eller sektoren, dokumenteret gennem opstilling af business case. Effektivisering handler også om kvalitet. Derfor skal brugerværdien og brugeroplevelsen fortsat være i top, og løsningen/servicen skal have et helhedsorienteret, servicedrevet fokus, der sætter borgeren/virksomheden i centrum.

 

 

velfaerdsprisen_circle.png
 

Velfærdsprisen

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed, som har implementeret og lanceret en løsning/service, der ved hjælp af teknologi har digitaliseret velfærden eller dele af velfærden og tilvejebragt en mærkbar serviceforbedring, der har skabt øget mobilitet, tryghed og trivsel for borgeren.

 

 

 

Dommernes specialpris

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed, som har gjort sig særlig bemærket med deres løsning/service. Det kan eksempelvis være, at løsningen er særligt innovativ og nytænkende, eller at løsningen har skabt bro mellem forskellige parter.

prisen1.png
 

Hvem kan stille op?

Digitaliseringsprisen er åben for alle offentlige virksomheder og institutioner, der har vist nye veje inden for it-udnyttelse i det offentlige. Der konkurreres i tre priskategorier: Effektiviseringsprisen, Velfærdsprisen og Dommernes specialpris.

 

 

Baggrund

Digitaliseringsprisen 2016 er et initiativ fra Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner, KL, Djøf, Rambøll, KMD og In2media.

Digitaliseringsprisen er tidligere blevet uddelt i 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 og 2015.

 

prisen3.png
 

Godt at vide

Efter fristens udløb kvalificerer Rambøll tilmeldingerne og nominerer tre projekter i hver kategori. De nominerede fremlægges for en dommerkomité, der består af en række uafhængige eksperter, som afgør konkurrencen. Dommerkomiteen udvælger vinderne, og priserne overrækkes på konferencen:

Offentlig digitalisering 2016, den 16.-17. marts 2016. 

digivindere2016.png

Vinderne 2016


SCROLL DOWN

Vinderne 2016


Region Syddanmark

Teletolkning

 

Hjørring Kommune 

Sensorbleer

Hjørring Kommune

Book en
byggesagsbehandler

 

Læs mere om vinderne her

Linkedin_grafik.png

Følg prisen på LinkedIn


Digitaliseringsprisen kan nemt følges på LinkedIn.

Her vil vi holde dig opdateret med info omkring selve prisen samt de faglige arrangementer, som interesserede gennem årets løb har mulighed for at deltage i.

SCROLL DOWN

Følg prisen på LinkedIn


Digitaliseringsprisen kan nemt følges på LinkedIn.

Her vil vi holde dig opdateret med info omkring selve prisen samt de faglige arrangementer, som interesserede gennem årets løb har mulighed for at deltage i.

Udvid dit professionelle netværk 

Tilslut dig netværket af digitale innovatører og medarbejdere, der går forrest i effektiviseringen af den offentlige sektor. Du får løbende informationer og nyheder om Digitaliseringsprisen og får en unik mulighed for at udvide dit professionelle netværk (medlemmer kan frit tilføje hinanden som forbindelser).

 

På LinkedIn kan du læse om de faglige arrangementer, der løbende bliver afholdt, samt møde andre med samme vision om en mere digital offentlig sektor. Ikke mindst vil du blive opdateret om Digitaliseringsprisen samt nyttig viden om aktiviteter.

 

dommerpanel_grafik.png

Dommerpanel


Dommerkomiteen sammensættes - som ved de foregående år - af en række uafhængige personligheder med indsigt i forvaltning og digitalisering. Rambøll Management Consulting forestår behandling og indstilling af ansøgere.

SCROLL DOWN

Dommerpanel


Dommerkomiteen sammensættes - som ved de foregående år - af en række uafhængige personligheder med indsigt i forvaltning og digitalisering. Rambøll Management Consulting forestår behandling og indstilling af ansøgere.

15acf6e copy.jpg

Lisa Herold Ferbing
Formand,
DJØF

__________________

Meget engageret i den digitale udvikling og med en solid forretningsforståelse er Lisa optaget af, hvordan den teknologiske udvikling kan skabe værdi for mennesker og organisationer.

LinkedIn-profil

 

 
dommer_perandersen.png

Stefan Hermann
Rektor,
Professionshøjskolen Metropol

__________________

Som rektor for Professionshøjskolen Metropol og med et bredt og stort samfundsengagement, har Stefan fokus på at "erobre it fremfor at blive erobret af it"

 

LinkedIn-profil

dommer_henrikfoehns.png

Henrik Føhns
Vært, Harddisken
DR P1

__________________

Gennem sit virke som blandt andet programvært på Harddisken på P1 udbreder Henrik aktivt ordet om moderne digital teknologi.


LinkedIn-profil 

 

 

Christian Bason
Adm. direktør,
Dansk Design Center

__________________

Med sit store kendskab til design, innovation og ledelse bidrager Christian med nye perspektiver på, hvordan den offentlige sektor kan udvikles for at imødekomme borgernes og virksomhedernes behov.


LinkedIn-profil

 

 

 

tidligere_vindere_grafik.png

Tidligere vindere af digitaliseringsprisen


Digitaliseringsprisen er efterhånden blevet uddelt i en årrække. Her kan du læse om projekter, der har vundet tidligere år.

SCROLL DOWN

Tidligere vindere af digitaliseringsprisen


Digitaliseringsprisen er efterhånden blevet uddelt i en årrække. Her kan du læse om projekter, der har vundet tidligere år.

Vindere af Effektiviseringsprisen 2015

Aarhus kommune, Teknik og Miljø, Center for Miljø og Energi vandt Effektiviseringsprisen for løsningen FlytJord.dk, som er en selvbetjeningsløsning, hvor alle led i det administrative arbejde med jordflytning har adgang til alle relevante data i en given sag. Brugerne er anmeldere, transportører, sagsbehandlere og jordmodtagere, og Flytjord.dk er en serviceforbedring for brugerne.

Læs mere om tidligere års vindere

 

 

Vindere af Velfærdsprisen 2015

Aarhus, Randers, Favrskov, Herning og Viborg Kommuner og SIND vandt Velfærdsprisen med projektet Virtuel Bostøtte, som er et fælles udviklingsprojekt om anvendelse af web cam og applikationer til støtte for udsatte borgere. Samtaler foretages over web, og gør det mere fleksibelt for både borgere og medarbejdere. Det skaber ro og mindre stress. 

Læs mere om tidligere års vindere

 

Vindere af Dommernes Specialpris 2015

Greve Kommune vandt Dommernes Specialpris med projektet 'Robotforløb til fremme af talent, sociale og faglige kompetencer og uddannelsesmuligheder for elever med autisme i den danske folkeskole'. Dette initiativ er med til at sikre understøttelse af den unge med autisme i et fagligt og socialt fællesskab med andre unge, det giver stærkere forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse og et bedre afsæt for voksenlivet; hvilket igen er med til at skabe succes for den enkelte og samfundets som helhed. 

Læs mere om tidligere års vindere