grafik_digitaliseringsprisen_front-18_2017.png
vindere_01.png
Linkedin_grafik.png
dommerpanel_grafik.png
tidligere_vindere_grafik.png
grafik_digitaliseringsprisen_front-18_2017.png

Digitaliseringsprisen 2017


Digitaliseringsprisen øger opmærksomheden på succesfulde og værdiskabende Digitaliseringsinitiativer i den offentlige sektor. Ved at præmiere konkrete projekter belønner prisen foregangseksempler, der gavner samfund og borgere, eksempler som inspirerer andre til nye visioner og initiativer.


Læs om vinderne i 2017 her

SCROLL DOWN

Digitaliseringsprisen 2017


Digitaliseringsprisen øger opmærksomheden på succesfulde og værdiskabende Digitaliseringsinitiativer i den offentlige sektor. Ved at præmiere konkrete projekter belønner prisen foregangseksempler, der gavner samfund og borgere, eksempler som inspirerer andre til nye visioner og initiativer.


Læs om vinderne i 2017 her

effektiviseringsprisen_circle.png
 

Effektiviseringsprisen

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed, som har implementeret og lanceret en digital løsning/service, der har givet en markant kvalitets- og effektiviseringsgevinst for organisationen og for løsningens brugere. Dette skal være dokumenteret gennem opstilling af business case. Effektivisering handler også om kvalitet. Derfor skal brugerværdien og brugeroplevelsen fortsat være i top, og løsningen/servicen skal have et helhedsorienteret og servicedrevet fokus, der bidrager til at skabe en mere sammenhængende offentlig sektor med borgeren/virksomheden i centrum.

 

 

velfaerdsprisen_circle.png
 

Velfærdsprisen

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed, som har implementeret og lanceret en løsning/service, der ved hjælp af teknologi har digitaliseret velfærden eller dele af velfærden og tilvejebragt en mærkbar serviceforbedring, der har skabt øget mobilitet, tryghed, inddragelse og trivsel for borgeren.

 

 

 

Dommernes specialpris

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed, som har gjort sig særlig bemærket med deres løsning/service. Det kan eksempelvis være, at løsningen er særlig innovativ, banebrydende og nytænkende eller har bidraget til at tænke myndighedsudøvelse, velfærdsproduktion og offentlig service på helt nye måder.

prisen1.png
 

Hvem kan stille op?

Digitaliseringsprisen er åben for alle offentlige virksomheder og institutioner, der har vist nye veje inden for it-udnyttelse i det offentlige. Der konkurreres i tre priskategorier: Effektiviseringsprisen, Velfærdsprisen og Dommernes specialpris.

 

 

Baggrund

Digitaliseringsprisen 2017 er et initiativ fra Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner, KL, Djøf, Rambøll, KMD, DANSK IT og In2media.

Digitaliseringsprisen er tidligere blevet uddelt i 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 og 2016.

 

prisen3.png
 

Godt at vide

Efter fristens udløb kvalificerer Rambøll tilmeldingerne og nominerer tre projekter i hver kategori. De nominerede fremlægges for en dommerkomité, der består af en række uafhængige eksperter, som afgør konkurrencen. Dommerkomiteen udvælger vinderne, og priserne overrækkes på konferencen:

Offentlig digitalisering 2017, den 22.-23. marts 2017. 

vindere_01.png

Vinderne 2017


Vinderne 2017


badges_vindervelfaerd.png

Styrelsen for IT og læring

Netprøver.dk

 

Helsingør Kommune 

Familiedialog

Statsforvaltningen

Familiens livssituation

 

Læs mere om vinderne her

Linkedin_grafik.png

Følg prisen på LinkedIn


Digitaliseringsprisen kan nemt følges på LinkedIn.

Her vil vi holde dig opdateret med info omkring selve prisen samt de faglige arrangementer, som interesserede gennem årets løb har mulighed for at deltage i.

Følg prisen på LinkedIn


Digitaliseringsprisen kan nemt følges på LinkedIn.

Her vil vi holde dig opdateret med info omkring selve prisen samt de faglige arrangementer, som interesserede gennem årets løb har mulighed for at deltage i.

Udvid dit professionelle netværk 

Tilslut dig netværket af digitale innovatører og medarbejdere, der går forrest i effektiviseringen af den offentlige sektor. Du får løbende informationer og nyheder om Digitaliseringsprisen og får en unik mulighed for at udvide dit professionelle netværk (medlemmer kan frit tilføje hinanden som forbindelser).

 

På LinkedIn kan du læse om de faglige arrangementer, der løbende bliver afholdt, samt møde andre med samme vision om en mere digital offentlig sektor. Ikke mindst vil du blive opdateret om Digitaliseringsprisen samt nyttig viden om aktiviteter.

 

dommerpanel_grafik.png

Dommerpanel


Dommerkomiteen sammensættes - som ved de foregående år - af en række uafhængige personligheder med indsigt i forvaltning og digitalisering. Rambøll Management Consulting forestår behandling og indstilling af ansøgere.

Dommerpanel


Dommerkomiteen sammensættes - som ved de foregående år - af en række uafhængige personligheder med indsigt i forvaltning og digitalisering. Rambøll Management Consulting forestår behandling og indstilling af ansøgere.

15acf6e copy.jpg

Lisa Herold Ferbing
Formand,
DJØF

__________________

Meget engageret i den digitale udvikling og med en solid forretningsforståelse er Lisa optaget af, hvordan den teknologiske udvikling kan skabe værdi for mennesker og organisationer.

LinkedIn-profil

 

 
dommer_perandersen.png

Anders Hvid
CEO,
DARE DISRUPT

__________________

Forfatter til bogen “Forstå fremtiden” om betydningen af eksponentiel acceleration og optaget af de mange muligheder, der optår fra ny teknologi.

 

LinkedIn-profil

dommer_henrikfoehns.png

Christian Bason
CEO,
Dansk Design Center

__________________

Med sit store kendskab til design, innovation og ledelse bidrager Christian med nye perspektiver på, hvordan den offentlige sektor kan udvikles for at imødekomme borgernes og virksomhedernes behov.


LinkedIn-profil 

 

 

Kim Normann Andersen
Professor,
CBS

__________________

Study Program Director for it-fokuserede uddannelser på CBS. Kims forskning fokuserer på implementering og virkningerne af teknologier i offentlig sammenhæng, herunder online kommunikation, selvbetjening og sociale medier.


LinkedIn-profil

 

 

 

tidligere_vindere_grafik.png

Tidligere vindere af digitaliseringsprisen


Digitaliseringsprisen er efterhånden blevet uddelt i en årrække. Her kan du læse om projekter, der har vundet tidligere år.

Tidligere vindere af digitaliseringsprisen


Digitaliseringsprisen er efterhånden blevet uddelt i en årrække. Her kan du læse om projekter, der har vundet tidligere år.

Vinder af Effektiviseringsprisen 2016

Region Syddanmark viser med projektet Teletolkning, hvordan klog anvendelse af teknologi kan give reel effektivisering. Projektet giver en markant kvalitetsforbedring af tolkefunktionen ved at lette adgangen til kvalificeret tolkning og ved at tolkningen i højere grad kan foregå på borgernes præmisser. Ligedes giver projektet en betydelig besparelse i både tid og ressourcer for alle involverede, også borgerne. Projektet illustrerer hvor vigtigt det er, at digitaliseringen står på to ben: Både kvalitet og effektivitet, og at den skal give værdi for alle interessenter, både det offentlige selv, medarbejderne, og borgerne og virksomhederne.

Læs mere om tidligere års vindere

 

 

Vinder af Velfærdsprisen 2016

Større selvhjulpenhed, større værdighed og større velfærd for borgerne er nøgleord for Hjørring Kommunes projekt. Projektet viser, hvordan sensorteknologi og indlejret teknologi kan bruges til at målrette og forbedre behandling og pleje. Her skal ikke udfyldes skemaer og foretages manuelle kontroller. Data opsamles automatisk, direkte og i realtid, uden gener for borgeren. Og data bruges både til individuel tilpasning af indsatsen over for den enkelte borger og til mere overordnet at udvikle den måde indsatsen tilrettelægges og leveres på. 

Læs mere om tidligere års vindere

 

Vinder af Dommernes Specialpris 2016

Hjørring Kommune bryder med projektet Book en byggesagsbehandler vanetænkningen og vender de almindelige antagelse om digitalisering på hovedet. Projektet viser, at det på nogle områder kan være mere fornuftigt at tage en snak med borgeren først, før han eller hun giver sig i kast med at betjene sig selv, frem for i enhver situation at skubbe de digitale løsninger frem som det første, borgeren skal i lag med. Projektet tager udgangspunkt i borgerne og virksomhedernes reelle behov og forudsætninger, frem for i systemets forståelse eller i de teknologiske muligheder. Når man har haft en god snak med den potentielle bygherre, ansigt-til-ansigt eller over telefonen, får man bedre ansøgninger, en mere effektiv ansøgningsproces, et bedre samarbejde med bygherrer og færre afslag.

Læs mere om tidligere års vindere